Start » Nyheter » Ökad risk för sepsis vid cancerbehandling
diagnos

Ökad risk för sepsis vid cancerbehandling

blodprov cancer
blodprov cancer
Foto: GettyImages

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Cirka 40000 personer drabbas varje år av sepsis i Sverige. Av dessa dör närmare 20 procent. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.

När du drabbas av en infektion går ditt immunförsvar igång och arbetar för att få bort infektionen. Men ibland kan immunförsvaret överreagera, eller om man har ett försämrat immunförsvar reagera fel på annat vis, vilket kan leda till skador på kroppens organ. Blodkärlen börjar läcka, vilket leder till att blodtrycket sjunker och kroppen får svårt att transportera syre till viktiga organ, vilket i sin tur gör att organ som hjärta, hjärna, lungor, njurar och levern skadas.

Adam Linder och Ulrika Knutsson, Sepsisfonden

Av alla som drabbas av sepsis så har cirka 20 procent en bakomliggande cancersjukdom och cancerpatienter är en av de riskgrupper som ska vara extra vaksamma på sepsis, förklarar Adam Linder, överläkare vid infektionskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

– När du genomgår en cancerbehandling är du mer mottaglig för infektioner, och detta i sin tur ökar risken för sepsis. Hur stor risken är varierar beroende på vilken cancersjukdom du drabbats av och vilken typ av behandling du får. Men det är alltid klokt att vara extra vaksam.

Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser.

Den som lär sig känna igen sepsis kan också söka vård i tid

– Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant. Därför är det viktigaste är att skaffa sig kunskap. Den som lär sig känna igen sepsis kan också söka vård i tid, säger Adam Linder.

Ökad kännedom nyckeln i kampen mot sepsis

Att ökad kännedom kring sepsis är nyckeln till att minska dödligheten vid sepsis, det slog WHO fast i sin sepsisresolution 2017. Några som arbetar med att öka kännedomen hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare är Sepsisfonden. Ulrika Knutsson, kommunikatör, tog initiativ och startade fonden 2015, tillsammans med Adam Linder.

– För hundra år sedan visste alla vad sepsis var, det var en av de vanligaste dödsorsakerna på den tiden. Sen kom antibiotikan och sepsis blev på många sätt en okänd folksjukdom. Nu är det dags att alla lär sig vad sepsis är igen. Genom att lära dig känna igen symptomen, kan du rädda ditt eget eller någon annan människas liv. Jag rekommenderar alla att gå in på sepsisfonden.se och skaffa sig mer kunskap, säger Ulrika.

Nästa artikel