Skip to main content
Start » Nyheter » Initiativ med fokus på livskvalitet
Sponsrad

Att få ett njurcancerbesked innebär stor omställning för både drabbade och anhöriga.

Det har gjorts studier som visar att ett cancerbesked kan jämföras med det som sker i hjärnan vid utbrändhet. Du får svårt att minnas information och att ta beslut kring din behandling kan vara tufft. Det är först när du kommit igenom den första chocken som du kan börja bearbeta beskedet. 

Den medicinska utvecklingen går framåt 

Det positiva är att läkemedel och behandlingsmetoder mot njurcancer har förbättrats de senaste åren. När det gäller medicinsk behandling mot njurcancer är det idag vanligt att kombinera olika behandlingar för att uppnå ett bättre resultat.

Jörgen Jehander
Ordförande Njurcancerföreningen
Foto: Privat

Men att kunna ta ägarskap och själv vara med och påverka är en viktig del i behandlingen, anser Jörgen Jehander, ordförande i Njurcancerföreningen. Jörgen drabbades själv av njurcancer när han var 46 år. 

– Att faktiskt få vara med och välja behandlingsmetod är exempelvis viktigt. Men även att se över sin livsstil kan vara bra. Att äta rätt och motionera är saker du själv kan påverka, som i sin tur kan öka livskvaliteten, menar Jörgen. 

Vården måste förbättra dialogen med patienten  

Enligt Njurcancerföreningens SIFO undersökning svarade över 30% att det saknades dialog med vården kring behandlingsmetoder. Drygt 50% uppgav att de aldrig fick information om hur cancerbehandlingen skulle påverka deras liv och livskvalitet. 

– Vårdapparaten är bra på att behandla själva cancern. Men de är sämre rustade för att ta tag i den mentala biten och patientens välbefinnande. Hur snabbt vården kan ta en nyligen diagnostiserad patient från chock till acceptans och ägarskap, är nyckeln till livskvalitet för njurcancerpatienter, avslutar Jörgen Jehander.

Om Njurcancerföreningen

Njurcancerföreningen startades 2015 och jobbar aktivt för att öka livskvaliteten hos njurcancerpatienter och anhöriga. Du kommer i kontakt med Njurcancerföreningen via hemsidan. Du kan även gå med i föreningens Facebookgrupp/Njurcancerföreningen för råd och stöd.

CBZ-SE-000191 2023 01

Next article