Start » Cancerbehandling » 5 tankar om framtida cancervård
Cancerbehandling

5 tankar om framtida cancervård

Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta framtidens behov? Nätverket mot cancer har sammanställt fem konkreta och underbyggda tankar om hur cancervården behöver utvecklas inför framtiden:

avatar

Vården behöver kompetenskoncentreras i större omfattning, det vill säga både vård som bör vara tillgänglig nära patienten och högspecialiserad vård som koncentreras till ett fåtal platser i landet.

avatar

Högspecialiserad vård, forskning samt kunskapsutveckling bör integreras under EN huvudman för att – genom tydlighet och tillgänglighet – motverka orättvis vård.

avatar

Prevention, upplysning och implementering av goda levnadsvanor genom lek, idrott och kunskap om kost samt droger, screening och vacciner.

avatar

En tidig diagnos och snabb remiss till cancervården är A och O för patienten.

avatar

Leva med och efter cancern. Kronisk cancer, rehabilitering, sena biverkningar, vård i livets slutskede.

Nästa artikel