Start » Nyheter » Goda förutsättningar för lungcancerpatienters livskvalitet
cancerbehandling

Goda förutsättningar för lungcancerpatienters livskvalitet

Foto: Shutterstock

Behandlingar inom lungcancerområdet har på senare år genomgått en snabb utveckling. Möjligheterna att behandla de hjärnmetastaser som många patienter utvecklar har också förbättrats.  

För många lungcancerpatienter innebär nya behandlingsalternativ en förbättrad prognos, goda möjligheter att hålla sjukdomsaktiviteten nere och att uppnå en långsiktigt god livskvalitet. Det är självklart viktigt för alla lungcancerpatienter och kanske än mer relevant för patienter med ALK-positiv lungcarcinom. Det rör sig ofta om relativt unga patienter som aldrig rökt, säger Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

För individer som får en lungcancerdiagnos förändras ofta hela tillvaron. Ronny Öhman påminner om vikten av att fortsätta leva så normalt som möjligt under pågående behandling.

Ronny Öhman

Överläkare i lungmedicin, Skånes universitetssjukhus

Foto: Privat

Vad förbättrar ditt liv?

Definitionen av livskvalitet varierar självklart från individ till individ. Fundera på vad som bidrar till att stärka din livskvalitet och fortsätt att göra det, även under pågående behandling.

–Det kan handla om att träffa familj och vänner, att träna, vara ute i naturen eller att ägna sig åt sina intressen. Även om du kanske inte längre kan ägna dig åt tuff fysisk träning finns det säkert intressen som inte är lika fysiskt krävande. För många lungcancerpatienter är exempelvis simning och promenader bra motionsformer, säger Ronny Öhman.

Fortsätt bejaka dina intressen

Det är lätt att fastna vid vad man inte kan göra. I stället bör man fokusera på de saker du faktiskt kan göra. För patienter som yrkesarbetar är det ofta betydelsefullt att så snart som möjligt återgå till arbetet, även om det är på deltid. Att ha kvar sin yrkesidentitet och vara en del av ett kollegialt sammanhang har positiv inverkan på livskvaliteten, säger han.

Livskvalitet under pågående lungcancerbehandling handlar alltså i mångt och mycket om att bejaka det du tycker är roligt. Det gäller även att fortsätta ägna sig åt det som stärker din livskvalitet. Oavsett om det är att läsa böcker, fågelskåda eller att spela instrument.

–Genom att fortsätta bejaka sina intressen undviker man att diagnosen och behandlingarna tar över hela tillvaron. Jag är övertygad om att de flesta kan optimera sin livskvalitet genom att i den mån det går fortsätta leva som innan diagnosen, säger Ronny Öhman.

Nästa artikel