Skip to main content
Start » Nyheter » Alla ska erbjudas en individanpassad cancerrehabilitering 
Annons
Nestlé
cancerbehandling

Alla ska erbjudas en individanpassad cancerrehabilitering 

Foto: Shutterstock

Nätverket mot cancer genomför under 2022 en kartläggning kring vilka behov som finns och vad vården erbjuder i form av cancerrehabilitering i Sverige. 

Redan nu kan vi säga att det kräver stora ansträngningar. Detta om man ska nå målet att kunna erbjuda en individanpassad cancerrehabilitering för samtliga cancerpatienter. Hela vägen från utredning till diagnos, under behandling fram till  utskrivning och vid behov överföring till och uppföljning av primärvården. 

Margareta Haag

Ordförande, Nätverket mot Cancer

Foto: Privat

Vikten av cancerrehabilitering 

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt. Utan även för att stödja anhöriga. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. I grund och botten borde cancerrehabilitering ingå i de standardiserade vårdförloppen för cancer. Men i väntan på det så blir många patienter utan rehabilitering. Något som förvärvar skador och biverkningar som man hade kunnat undvika eller mildra.   

”Jag har inte blivit erbjuden någon rehab eller psykologiskt stöd överhuvudtaget. När jag frågade vad som fanns hänvisade läkaren mig till att kontakta vårdcentralens kuratorer. Det provade jag några gånger, men erfarenheten kring mitt behov av att ha en cancerdiagnos var riktigt dålig så jag avslutade det.”  

Patient med cancerdiagnos, svar från enkät Kantar/Sifo 2022. 

Nätverket mot cancer önskar därför att alla blir informerade om lagstiftningen om cancerrehabilitering. Så att den uppmärksammas och implementeras i vården och att alla patienterna erbjuds individanpassad rehabilitering.   

Vägen mot ett cancerfritt samhälle 

Dessutom fortsätter Nätverket mot cancer arbetet för att upptäcka 75% av all cancer i stadie 1 inom tre år (2024). Där man bör informera, utbilda samt erbjuda primärvården digitala beslutsstöd till hjälp för diagnostisering av cancer i större grad. Det är viktigt för att kunna upptäcka cancer i stadie 1. Vi arbetar också för att införa precisionshälsa med fokus på individanpassad diagnostik och behandling av cancer.   

Vi vill ha ett samhälle fritt från cancer där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.  

Stöd gärna vårt arbete!

Next article