Start » Cancerbehandling » Kliniska studier banar väg för framtidens cancerbehandling
Sponsrad

Kliniska studier där patienter deltar är en avgörande pusselbit i arbetet med att utveckla framtidens behandlingsmetoder och läkemedel. Forskningsstudier där nya läkemedel undersöks på människor är en förutsättning för att forskarna ska kunna göra nya genombrott. Det förbättrar behandlingsmöjligheterna för fler cancerpatienter framöver. Patienter som deltar i kliniska studier gör därmed en viktig och meningsfull insats.

I en klinisk studie undersöks exempelvis säkerheten och effekten av ett nytt läkemedel eller behandlingsmetod som håller på att utvecklas. De kliniska studierna är starkt bidragande till utvecklingen av säkra och effektiva behandlingsmöjligheter. Cancerpatienter som vill delta i en klinisk studie kan fråga sin ansvarige läkare om det planeras några studier. Andra patienter blir tillfrågade av sin läkare eller kontaktsjuksköterska om de vill delta.

För mig kändes det självklart att tacka ja när jag fick förfrågan om att delta i en klinisk studie. För mig är deltagandet i en klinisk studie ett sätt att ge tillbaka lite till sjukvården som gett mig väldigt bra vård under min cancersjukdom, säger Jenny Wåhlstedt. Hon deltar i en tvåårig klinisk studie vid Karolinska. Hon fick förfrågan om att delta i en klinisk studie en kort tid efter att ha fått sin cancerdiagnos.

Jenny Wåhlstedt

Regelbunden vårdkontakt under hela studien

Innan Jenny började delta i studien fick hon träffa ansvarig samordnare och kontaktsköterska samt ansvarig läkare för studien.

– Som deltagare i en klinisk studie har jag fortsatt regelbunden kontakt med cancervården via min kontaktsköterska under studien. Det känns bra att sjukvården kontinuerligt bevakar mitt hälsotillstånd och snabbt kan agera om det skulle uppstå några förändringar. Och gör att jag efter avslutad behandling inte upplever mig så övergiven av vården som jag vet att många cancerpatienter kan göra. Jag kan absolut tänka mig att delta i fler kliniska studier framöver om det skulle bli aktuellt, säger Jenny Wåhlstedt.

Meningsfullt att göra skillnad för framtida cancerpatienter

Hon tilltalas även av tanken på att vara med och bidra till att utveckla framtidens cancerbehandling.
– Studien jag deltar i innebär att jag besvarar ett frågeformulär ungefär en gång i månaden. Frågorna berör hur den sexuella funktionen fungerar efter behandlingen. Om man upplever problem pågrund av eventuell stomi, läckage och urininkontinens med mera. Det tar inte särskilt mycket tid i anspråk att delta i studien och det känns meningsfullt att delta eftersom jag vet att mitt deltagande kan göra skillnad för framtida cancerpatienter, säger Jenny Wåhlstedt.

Nästa artikel