Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Utvecklar ny behandling mot aggressiv hjärntumör
Cancerbehandling

Utvecklar ny behandling mot aggressiv hjärntumör

Nya behandlingsmetoder är under utveckling, bland annat av biomedicinska bolaget Xintela.Nya behandlingsmetoder är under utveckling, bland annat av biomedicinska bolaget Xintela.

Aggresiv form av hjärntumör

Glioblastom är den mest aggressiva formen av hjärntumör hos vuxna och även med tillgängliga behandlingar är medelöverlevnaden mycket kort.

Upptäckten gjordes i samband med forskning på stamceller

Deras metod bygger på en upptäckt av ett cellyteprotein som finns på tumörceller i glioblastom. Upptäckten gjordes i samband med forskning på stamceller, som är bolagets andra fokusområde, och ledde fram till utvecklingen av den nya tumörbehandlingen.

– Behandlingsmetoden använder sig av antikroppar som söker upp och binder till proteinet på tumörcellerna. Till antikropparna har vi kopplat ett cellgift som tar sig in i tumörcellerna och dödar dessa, förklarar Evy Åkerlund, VD för Xintela.

Ett steg på vägen

Xintela har testat den framtagna antikroppen (ADC, Antibody Drug Conjugate) på celler och på djur med positiva behandlingsresultat och förbereder nu metoden för kliniska studier. Som ett steg på vägen har de just licensierat in humana antikroppar som kommer att utvärderas för kliniska studier.

Det är en mycket spännande utveckling vi är inne i

– Det är en mycket spännande utveckling vi är inne i och som vi hoppas mycket på. Nästa viktiga steg blir att hitta en samarbetspartner för fortsatt utveckling av cancerprojektet tillsammans med oss, avslutar Evy Åkerlund.

Next article