Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Mer jämlik cancervård med samordnade vårdkedjor
Cancerbehandling

Mer jämlik cancervård med samordnade vårdkedjor

En mer jämlik cancersjukvård ställer krav på ökad kunskap i vården men också i samhället.En mer jämlik cancersjukvård ställer krav på ökad kunskap i vården men också i samhället.Tack vare sjukvårdens förbättrade möjligheter att diagnosticera och behandla cancer kan många cancerpatienter idag leva ett längre och ofta bättre liv. Risken att insjukna och möjligheten att överleva en cancerdiagnos påverkas dock av kön, levnadssätt, ekonomi, utbildning och bostadsort. Enligt beräkningar dör mellan 2 000 och 3 000 personer av olika cancersjukdomar i hela landet beroende på socioekonomiska – och regionala skillnader. En ojämlikhet som är helt oacceptabel, menar professor Roger Henriksson, chef vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

Kräver medvetenhet

– Det krävs en ökad medvetenhet hos vårdpersonal och beslutsfattare med förbättrade kontaktytor mellan vård och befolkning. En mer jämlik cancervård förutsätter en gemensam, reviderad nationell cancerplan, säger han.

Genom en bättre långsiktig planering för att samordna vårdkedjor med ansvar även för cancerprevention och rehabilitering kan samma vårdmöjligheter nå allt fler.

Det är viktigt att patienter och närstående blir mer delaktiga

– Utbildning av personal i kombination med initiativ som diagnostiska centrum, kontaktsjuksköterskor och hälsoinformatörer är verktyg för att de som annars hamnar utanför snabbare kan få tillgång till den cancervård de behöver. Det är också viktigt att patienter och närstående blir mer delaktiga på ett bättre sätt än idag, säger Roger Henriksson.

Inkluderar primärvården

Idag bedrivs ett nationellt arbete med att minska väntetider för cancerpatienter genom införandet av standardiserade vårdförlopp. Då en majoritet av cancerpatienterna börjar sin resa i primärvården måste även den inkluderas, säger Mona Ridderheim, verksamhetsutvecklare vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

All cancervård behöver inte ske på universitetssjukhus eller specialistcentrum

– All cancervård behöver inte ske på universitetssjukhus eller stora specialistcentrum; stora delar kan istället ske i nära samverkan med vårdansvariga närmare patienternas hemort, säger hon.

Kunskapen om de standardiserade vårdförloppen behöver dock bli högre inom primärvården, vilket ställer krav på lättillgänglig korrekt information om cancerutredning men också stöd och råd via cancerrådgivning.

– Genom stöd inom diagnosticering och rehabilitering men framförallt en lyhördhet för vad vårdcentralerna behöver kan vi säkerställa att de kan arbeta enligt ett standardiserat vårdförlopp. Det är viktigt att det blir en långsiktighet, att de implementeras på ett hållbart sätt, avslutar Mona Ridderheim.

avatar

Roger Henriksson

Chef vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

avatar

Mona Ridderheim

Verksamhetsutvecklare vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Next article