Skip to main content
Start » Cancer » Pandemin har öppnat nya dörrar för IPSEN
Sponsrad

Familjeägda IPSENs verksamhet i Norden har påverkats av coronapandemin, men med ett värderingsdrivet fokus och flexibilitet fortgår företagets verksamhet, bland annat inom utvecklingen av cancerläkemedel. Med en fokuserad insats har man både internt och externt anpassat sig till nya vanor och hybridformer av arbete, vilket också bidragit till ökat stöd för patienter och samhälle.

För att pandemin inte skulle påverka patienterna ville företaget se till att de olika länderna hade tillräckliga leveranser av livsviktiga läkemedel vid stängningen.

– Vår ”supply-chain management” har varit mer upptagen än någonsin tidigare. En cancerpatient kan inte bara hoppa över en månads medicinering, säger David Daya, General Manager på IPSEN Nordics & Baltics.

David Daya General Manager IPSEN Nordics & Baltics.  Foto: TIm Sobek

David Daya

General Manager, IPSEN Nordics & Baltics

Foto: TIm Sobek

Dessutom har man testat hemleverans av läkemedel i Danmark, via sjukhusen, så att patienterna undviker interaktion med sjukhuset eller apoteket. Detta ger naturligtvis extra kostnader, men hemleverans är ett område som IPSEN kommer att utveckla vidare framöver.

Företaget har också valt att ge anställda med hälso- och sjukvårdsbakgrund möjlighet att bland annat aktivt delta i vaccination mot Covid-19 i Norden, eftersom detta stöder IPSEN:s fokus på patienter och samhälle.

Flexibilitet och hållbarhet

Sammantaget har det senaste året för IPSEN varit lärorikt med en brant inlärningskurva. Nu kommer man att hålla fast vid flexibiliteten och fortsätta att erbjuda digitala möten och därmed färre flygresor. Därför utrustas alla mötesrum nu med högklassig TV- och videoutrustning.

– Nu är vi mer förberedda på hybridformer av arbete, och det ger flexibilitet. Nya möjligheter har dykt upp, och förväntningarna på framtiden har förändrats med de senaste erfarenheterna, säger Grethe Højlund, som från Danmark arbetar som HR-chef för IPSEN Nordics & Baltics.

Grethe Højlund

HR chef, IPSEN

Foto: TIm Sobek

Innan pandemin bröt ut var målet att skapa “världens bästa arbetsplats” – varken mer eller mindre.

– Jag hade precis presenterat målet på ett stort gemensamt möte, precis innan sådana möten inte längre var möjliga. Men jag ville hålla mig till familjekänslan och det ”enkla” arbetet med kunderna. Det är vårt DNA, och det kan inte pandemin stoppa, säger David Daya.

Målet skulle nås genom ett erkännande av internt och externt fokus som nära sammankopplade.

– Vi tror att om våra medarbetare trivs, så kommer de att kunna hitta nya lösningar så att pandemin inte påverkar patienterna. Det har vi lyckats med. Vi har bibehållit en fantastisk arbetsplats och anpassat den till utmaningarna i coronatider med lösningar som har tillfört extra värde för patienter och kunder, säger David Daya.

De anställda är hela människor

– Vi driver vårt företag och behandlar våra anställda med en känsla av familj och med en personlig ‘touch’, säger David Daya.

Detta betonas av Grethe Højlund:

– Vårt kontor är mer som att kliva in i ett vardagsrum än ett företag. Det är en väsentlig del – en årslång och kollektiv insats har byggt vår kultur.

David Daya väljer att se på sina anställda som “hela människor”.

Vi använder ett personligt förhållningssätt där varje medarbetares “pyramid” av hjärna, hjärta och själ beaktas.

Trots corona måste de anställdas hjärnor fortsätta växa med utbildning, lärande och utveckling. Man måste behålla kopplingen till hjärtat genom att exempelvis skicka kort och blommor till hemmakontoret, och själen kan bara leva i en frisk kropp så vi uppmuntrar till fysisk aktivitet, säger David Daya.

Next article