Skip to main content
Start » Cancer » ”För att framgångsrik forskning ska komma patienter till nytta är samarbete en förutsättning”
Sponsrad

Tillsammans med Kite är Gilead Sciences i framkant med forskning och utveckling inom cellbaserad cancerbehandling. Nu tar de steget mot nya cancerbehandlingar inom avancerad cancervård.
– Cellterapi innebär en helt ny era och möjlighet att behandla patienter med avancerad cancer, säger Clemens Schödl, VD för Gilead i Norden.

I över 30 år har Gilead tagit fram banbrytande läkemedel mot en rad svåra och livshotande sjukdomar. Med rötter inom virologi har de utvecklat framgångsrik behandling mot flera allvarliga virussjukdomar.

– HIV har gått från att vara dödligt till att bli en kronisk sjukdom och idag kan patienter med hepatit C bli friska. Nu applicerar vi våra höga krav för att göra skillnad och vår omfattande forskningskompetens för att ta fram nya cancerbehandlingar, berättar Clemens Schödl.

Innovation och forskning för framtiden

Tillsammans utvecklar Gilead Sciences och Kite nya cancerbehandlingar där man använder patientens egna T-celler, som är en del av kroppens immunförsvar, för att bekämpa sjukdomen.

– Forskningen har lett till en så kallad CAR T-behandling (chimeric antigen receptor T-celler). När CAR T-cellerna kommer i kontakt med cancercellerna i kroppen på patienten aktiveras de. De börjar då dela sig kraftigt för att bemästra och slå ut cancerceller, förklarar Clemens Schödl.

Gilead bedriver även forskning där förståelsen för kroppens immunförsvar har spelat en central roll vid behandling av nya sjukdomar. Som en del av arbetet utvecklar man forskningsportföljen kontinuerligt genom förvärv.

– Under 2020 utökade vi vår portfölj genom att förvärva godkända onkologiska läkemedel inriktade på behandling av patienter med cancer. Vi har nu 27 interna onkologiprogram i kliniskt skede som alla fokuserar på att hjälpa patienter med stora medicinska behov.

Våra förvärv har hjälpt oss att skapa en pipeline med ett långsiktigt engagemang för att behandla patienter med svårhanterlig cancer.

Clemens Schödl, VD för Gilead Sciences i Norden

Clemens Schöld

VD, Gileard Sciences i Norden

Foto:

Vision: Bota svåra cancersjukdomar

En grundbult för Gilead Sciences är att göra skillnad för patienter som verkligen behöver det. Ett nära och brett samarbete med forskningsgrupper, sjukvård och myndigheter säkerställer att kliniska studier kan genomföras och nya läkemedel utvecklas.

– Visionen är att på sikt kunna bota patienter med olika typer av svåra cancersjukdomar. För att framgångsrik forskning ska kommer patienter till nytta är samarbete och partnerskap över sektorsgränserna en grundförutsättning, säger Clemens Schödl.

Next article