Skip to main content
Start » Cancer » Träning vid cancer ger stora hälsovinster
Sponsrad

Lägre risk för återfall, kortare sjukskrivning och ökad livskvalitet är några av effekterna
från träning under och efter pågående cancerbehandling.  

Att träna vid cancer ger stora hälsofördelar och kan motverka de negativa effekterna som cancerbehandling innebär, säger Yvonne Wengström, professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet.

Yvonne Wengström

Professor Karolinska Institutet

Foto: Martin Stenmark

Forskning visar att träning vid cancer underlättar behandlingen. Rekommendationen är samma som för friska personer: minst 150 minuters fysisk aktivitet per vecka, både styrke- och konditionsträning.

– Träning stärker hjärta och kärl, minskar inflammation i kroppen, ökar ämnesomsättningen och muskelstyrkan och gör dig gladare. Vid cellgiftsbehandling kan träning ses som en motkraft och konditions- och styrketräning har samma effekt som hos friska individer, förklarar Yvonne Wengström som de senaste tio åren har forskat om träning och cancer.

Hälsovinsterna av träning är många

Vinster med att träna under och efter pågående cancerbehandling är exempelvis bättre livskvalitet och färre symtom, man blir gladare, starkare och piggare, upplever mindre svår trötthet, blir inlagd på sjukhus i lägre omfattning under cellgiftsbehandlingsperioden och mindre sjukskriven. Det finns även studier idag som påvisar minskad risk för återfall i cancer med 30–40%.

– Det lönar sig alltid att träna och man börjar på sin nivå. Den som är vältränad kan fortsätta träna hårt och för den som är otränad kan promenader där man blir lite andfådd vara en bra start, säger Yvonne Wengström.

Alla kan träna

Biverkningar från cancerbehandling blir inte värre av träning och alla med cancer kan träna.

– Effekten blir bäst om man börjar träna eller fortsätter träna vid diagnosen, eftersom man då förlorar mindre muskelstyrka och kondition från behandlingen. Men det är aldrig försent att börja träna och bland patienter ser vi ofta en ökad motivation till träning efter en cancerdiagnos, säger Yvonne Wengström.

Yvonne Wengström menar att cancervården behöver inkludera träning som en del av behandlingen.

– Till exempel ska fysioterapeuter och personliga tränare vara tillgängliga för alla. Vi behöver samverka med primärvården och de träningsgym som finns i samhället för att räcka till för alla.  Vinsterna med träning är stora och för att erbjuda den bästa behandlingen krävs att vården har kapacitet och rätt kunskap, säger Yvonne Wengström.

CBZ-SE-000161 2022 01

Next article