Om Kampen mot cancer - Kampen mot cancer
Skip to main content

Om Kampen mot cancer

Kampen mot cancer är en satsning från Mediaplanet. Här samlas djupdykande artiklar, populärvetenskaplig information och inspirerande personporträtt med en gemensam nämnare, kampen mot cancer.

Tillsammans med ledande experter och influensers skapar vi reportage, artiklar och fallstudier som speglar den faktiska vardagen. Vår målsättning är att informera, utbilda och engagera våra läsare. Omkring Världscancer-dagen och andra liknande aktuella angelägenheter erbjuder vi ett brett utbud av information, råd och inspiration till både vårdpersonal, drabbade, anhöriga och allmänheten.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill positionera ditt varumärke på Sveriges största site med fokus på cancer.


Kontakta oss:

Arvid Olofsson

Managing Director

redaktionen@mediaplanet.com  |   www.mediaplanet.com