Start » Nyheter » Äggstockscancer – fyra åtgärder som kan rädda liv
Cancer

Äggstockscancer – fyra åtgärder som kan rädda liv

Foto: Shutterstock

I Sverige diagnostiseras 700 personer årligen med äggstockscancer. Varje år dör 550 till följd av samma sjukdom. Äggstockscancer är en sjukdom som förutom stort mänskligt lidande även bidrar till höga samhällsekonomiska konsekvenser.

Barbro Sjölander
Ordförande
Nätverket mot gynekologisk cancer
Foto: Anna Molander

Cancerfonden har de senaste åren gjort strategiska satsningar på just äggstockscancer eftersom de anser att diagnosen är underforskad i förhållande till dess dödlighet. Cancerfonden kan inte vara den enda ansvarsbärande aktören – ensam är inte stark! 

För att spara samhällskostnader, mänskligt lidande och viktigast av allt; rädda liv, vill vi att resurser prioriteras för: 

1. Mer forskning om tillförlitliga screeningmetoder 

Det finns en felaktig tro att äggstockscancer upptäcks vid cellprovtagning men i dagsläget finns ingen tillförlitlig screeningmetod för tidig upptäckt. 

2. Mer forskning för effektivare behandlingsmetoder 

Rätt behandling i rätt tid till rätt patient – bana väg för precisionsmedicin! 
• Delar av arvsmassan måste analyseras för varje drabbad. 
• Kliniska studier av god kvalitet måste vara tillgängliga patienten, oavsett var i landet. 

3. En snabbare och mer jämlik introduktion av nya läkemedel 

Jämfört med andra europeiska länder tar det idag lång tid från ett Europagodkännande till ett svenskt godkännande. 

4. Att de nationella vårdprogrammen följs i hela landet 

De nationella vårdprogrammen är idag inte obligatoriska vilket leder till fria tolkningar – det skapar en ojämlik vård! 
De patienter som vill bör få träffa sin behandlingsansvariga läkare. 

Nästa artikel