Start » Cancer » Alla har rätt till vård av hög kvalitet – vi kräver jämlik cancervård!
Annons
Cancer

Alla har rätt till vård av hög kvalitet – vi kräver jämlik cancervård!

Cancer
Cancer
Foto: Shutterstock

Hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ska säkerställa att du som patient får vård av hög kvalitet och att du är delaktig i de beslut som rör din hälsa oavsett var du bor eller vem du är. Vi vet idag, genom våra medlemsföreningar, att dessa lagar inte uppfylls. Även om det sker fantastiska framsteg inom cancervården – nya läkemedel och behandlingar tas fram som skapar förutsättningar för att allt fler kan överleva eller leva ett gott liv med cancer – så kommer det inte alla patienter till del. Därför satsar Nätverket mot cancer särskilt på frågor som kan leda till att vi får en jämlik vård. Vi ser att det är tre områden som behöver extra uppmärksamhet:

  • Tidig upptäckt av cancer i primärvården
  • Precisionsmedicin
  • Cancerrehabilitering

Tidig upptäckt är oerhört viktigt för att kunna behandla cancer tidigt och därmed minska lidande och rädda liv. Vi har identifierat att primärvården är navet för att lyckas åstadkomma detta och att det därför behövs mer resurser och kunskap för att skapa utrymme att upptäcka cancer i tid.

Margareta Haag

Ordförande
Nätverket mot Cancer

Foto: Privat


Just nu är precisionsmedicin och annan utveckling av nya terapier på stark frammarsch. Vi ser dock att alla dessa fina resultat inte blir tillgängliga för alla, över hela landet. Arbetssätt måste förändras för alla ska ha tillgång till de bästa behandlingarna och/eller medicinerna – lagen är tydlig på den punkten.


Cancerrehabilitering är en förutsättning för att kunna leva ett gott liv efter eller med cancer. Nätverket mot cancer kunde redan innan pandemin konstatera att cancerrehabilitering var ett eftersatt område. Nu två år senare kan vi bara konstatera att det står än sämre till. För att driva dessa frågor vidare har Nätverket mot cancer tacksamt fått beviljat 1,2 miljoner kronor av Sjöbergstiftelsen. Nätverket mot cancer ska under våren genomföra en kartläggning för att ta reda på dagens behov av cancerrehabilitering. Målet är att hitta metoder för att införa individanpassad cancerrehabilitering från utredning till palliation. För att få resultat som vi kan arbeta vidare med kommer en kartläggning göras som ser på hur regionerna arbetar och vilka behov som finns, vilka aktörer som arbetar med rehabilitering. Kartläggningen kommer att ha fokus på hur vi kan bidra till att minska bristerna och hur rehabiliteringen kan utvecklas i Sverige.

Utifrån att vi idag inte har en jämlik vård och att dessa tre områden är oerhört viktiga för att minska lidande och öka överlevnaden vill Nätverket mot cancer valåret 2022 bjuda in politiker, beslutsfattare på våra myndigheter och professionerna inom hälso- och sjukvården att ta till sig kunskapen och tillsammans med oss driva utvecklingen mot en jämlik vård framåt – var gärna med du också!

Nästa artikel