Start » Cancer » All.Can Sverige vill se bättre mätning och jämförelser inom cancervården
Sponsrad

Det finns fortfarande vita fläckar där det helt saknas underlag om hur cancervården ser ut i olika regioner. För att få bukt med ojämlikheterna som drabbar många cancerpatienter behövs en årlig mätning som förstärker den nationella uppföljningen, menar organisationen All.Can Sverige som listar sju förslag för en jämlik cancervård i ett nytt policydokument. 

Hälsoklyftorna har ökat under de senaste decennierna och under pandemin har en vårdskuld byggts upp som kommer ta lång tid att beta av. Problemet med den ojämlika vården i Sverige har uppmärksammats i flera rapporter och utredningar. Fortfarande finns ett stort arbete att göra, konstaterar Emma Henriksson, talesperson för All.Can Sverige, med lång erfarenhet inom politiken, bland annat som ordförande i socialutskottet. 

Emma Henriksson

Talesperson, All.Can Sverige

Foto: All.Can

–Alla patienter har rätt till en lika god sjukvård oavsett var de bor eller vem de är, men där är vi inte idag. Vi på All.Can Sverige vill bidra med idéer och fakta som kan användas för att förbättra situationen för cancerpatienter. Bättre mätning och jämförelser är ett måste för att kunna vidta rätt åtgärder, säger Emma Henriksson. 

En årligt återkommande mätning skulle kunna genomföras inom ramen för Öppna jämförelser, föreslår All.Can. 

Om All.Can Sverige

All.Can Sverige samlar patientorganisationer, akademin, sjukvårdens professioner, life science-industrin och beslutsfattare för att verka för en bättre cancervård. Det är ett samarbete mellan Nätverket mot cancer, Ung Cancer, Bröstcancerförbundet, European Cancer Patient Coalition, Nollvision cancer och Microsoft samt de finansierande företagen Bristol-Myers Squibb, Roche och AstraZeneca. 

Nästa artikel