Skip to main content
Start » Cancer » Pilotstudie om nationellt screeningprogram för lungcancer ger hopp om att rädda fler liv
Annons
cancer

Pilotstudie om nationellt screeningprogram för lungcancer ger hopp om att rädda fler liv

Foto: Shutterstock

Flera studier från omvärlden visar att screening för lungcancer räddar liv. Forskare på Karolinska Universitetssjukhuset har nyligen startat en pilotstudie som förhoppningsvis är det första steget mot införandet av ett nationellt screeningprogram för lungcancer i Sverige. 

Flera stora studier visar att screening är viktigt. Genom screening kan vi upptäcka lungcancer i tid och påbörja behandling innan det är för sent. Ett nationellt screeningprogram för lungcancer skulle rädda ungefär 500 liv per år i Sverige, berättar Gunnar Wagenius, onkolog på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Studien leds av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland på uppdrag av Region Stockholm. Syftet är att undersöka hur man ska gå till väga för att upprätta ett nationellt screeningprogram och att beräkna hur mycket resurser programmet skulle kräva.  

Gunnar Wagenius

Onkolog, Karolinska universitetssjukhuset

Foto: Catarina Thepper

–Det är många frågor vi måste få svar på. Hur ska vi gå till väga? Hur ska vi utforma IT-strukturen? Hur mycket resurser krävs? Vi måste få en uppfattning om hurdan infrastruktur vi behöver för att vi ska kunna upprätta ett screeningprogram i Sverige. 

Under pilotstudien kommer 15,000 slumpvis utvalda kvinnor i södra Stockholm att få en enkät om rökvanor. De kvinnor som har varit eller är storrökare kommer att få en kallelse till en lungundersökning med datortomograf. 

–Vi vet att det finns stigma kring lungcancerscreening. Men vi vet också att det finns ett stort intresse för lungcancerscreening bland högriskpopulationen. I en enkätstudie svarade hela 95% av långtidsrökare att de var intresserade av att genomgå screening. 

Pilotstudien, som ska vara klar år 2025, kan komma att rädda många liv. 

–Det finns stora mängder bevis för de många fördelarna med screeningprogram. Vi hoppas kunna bana vägen för ett nationellt införande av screening – och att i framtiden rädda liv. 

Next article