Start » Nyheter » Hjälp oss att utrota livmoderhalscancer!
Livmoderhalscancer

Hjälp oss att utrota livmoderhalscancer!

Livmoderhalscancer
Livmoderhalscancer
Foto: Shutterstock

Varje år drabbas 550 personer av livmoderhalscancer i Sverige. En cancerform vi kan utrota! Ändå dör 150 personer årligen av sjukdomen, bara i Sverige. Vad som dock är fantastiskt är att på så kort tid som fem år skulle detta drastiskt kunna ändras! HPV, som ligger bakom mer än 98 % av all livmoderhalscancer och även orsakar fall av mun- och halscancer, vulvacancer, analcancer och peniscancer, går att utrota.

Sedan 2012 har vi i Sverige erbjudit vaccinering mot HPV i skolvaccinationsprogrammet. Viruset sprids nu inte längre hos flickor upp till 20 år. För kvinnor över 30 år förekommer viss spridning men det är i gruppen ovaccinerade kvinnor mellan 20–30 år där viruset fortsätter att cirkulera. Vi kan på sikt utrota viruset om kvinnor vaccineras vid sitt första besök för gynekologisk cellprovsscreening. Vill man öka takten ytterligare, mot ett Sverige fritt från livmoderhalscancer, kan man organisera en storskalig vaccination som man nu gör med vaccination mot Covid. Just nu, inom ramen för en nationell studie, erbjuds kvinnor födda mellan 1994 och 1999 vaccin mot HPV med ett efterföljande HPV-test. Erbjudandet gäller även om man tidigare vaccinerats mot HPV. Det vaccin som nu erbjuds skyddar mot fler HPV typer än tidigare vacciner.

Den nationella studien erbjuder HPV-vaccin och HPV-test till alla kvinnor födda 1994 – 1999 oavsett var man är bosatt. Rekrytering till studien pågår nu i många regioner. De som inte startat är på gång så vi hoppas att alla regioner nu högprioriterar detta så att vaccinering och testning blir jämlikt tillgängligt över hela landet.
Förbättrad tillgänglighet ger självklart ett ökat deltagande. Av de 50 000 kvinnor som kallats till HPV-vaccination och HPV-test i Stockholm har bara 12 000 kommit- vilket inte är tillräckligt för att utrota cancern. Erfarenheterna från Covid vaccineringen måste man dra nytta av här. Det ska vara enkelt att vaccinera sig nära där man bor eller nära sitt arbete.

Regionerna måste nå alla dessa kvinnor med budskapet att kvinnor genom att HPV-testa sig och samtidigt vaccinera sig har en extremt låg risk att få livmoderhalscancer. Att riskerna med att inte skydda sig mot HPV innebär risk för svåra biverkningar av cancerbehandling, risk för barnlöshet, och död.
Regionerna måste bidra till ett likvärdigt utrotningsarbete genom att se till att tillgängligheten blir hög. Man måste arbeta med detta vaccinationsbudskap lika intensivt som man gjort med budskapet om covid vaccineringen.

Vi uppmanar alla kvinnor födda 1994–1999 att dra nytta av detta fantastiska tillfälle att skydda sig och andra från HPV-viruset, genom att stoppa viruset från att cirkulera i samhället.
Om tillräckligt många är vaccinerade kommer det att bidra till att rädda liv och i förlängningen utrota en cancerform – och det är möjligt på så kort tid som fem ynka år.

Läs om Äggstockscancer – 4 åtgärder som kan rädda liv

Nästa artikel