Skip to main content
Start » Nyheter » Framtiden för cancervård genom kliniska studier
Sponsrad

Kliniska studier utgör själva ryggraden för att innovationer inom cancervården ska kunna nå ut till patienter. För att möjliggöra detta arbete har Nollvision cancer i samarbete med Genomic Medicine Sweden (GMS) och SciLifeLab etablerat Testbed Sweden Precision Health Cancer. En tvärsektoriell samverkan mellan en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer.

Mot en jämlik och hållbar cancervård

Det övergripande målet för Testbed Sweden Precision Health Cancer är att underlätta införandet av en mer jämlik och hållbar cancervård. Parallellt strävar man efter att ge företag inom life science-sektorn en möjlighet att
växa och utvecklas i Sverige. De utmaningar vi står inför är både komplexa och globala, och lösningen kräver mer än bara individuella insatser. För att nå en hållbar och jämlik hälsa och cancervård i tid, måste vi tänka och samarbeta på nya sätt.

–Om vi ska nå en hållbar och jämlik hälsa och cancervård i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt. Därför använder vi ett missionsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar i samma riktning mot gemensamma mål, säger Ebba Hallersjö Hult vid Stockholm School of Economics Center for Resilient Health, som är aktiv inom ledningen för Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer. För närvarande pågår förberedelserna för en nationell precisionsmedicinsk behandlingsstudie, som sker i samarbete med andra liknande studier i Europa.

FOCU.SE – En nationell klinisk studie för precisionsmedicin inom cancer

Målinriktade terapier har blivit alltmer centrala i behandlingen av cancer. För att fler patienter ska kunna dra nytta av dessa terapier i ett tidigare skede av sin sjukdom, krävs både nationell samling och samarbete, samt nya och innovativa arbetssätt och tillgång till avancerade diagnostiska metoder. Den nationella kliniska studien FOCU.SE prövar nya användningsområden för redan godkända cancerbehandlingar hos patienter med avancerad cancer. Genom att använda precisionsdiagnostik och precisionsmedicin i kliniska studier, bidrar vi till en framgångsrik implementering av precisionsmedicin i vården.

Nationellt engagemang och internationellt samarbete

Sedan starten har Testbed Sweden varit ett nav för europeiska samarbeten kring precisionsmedicinska studier vid cancer. Samarbetet har formaliserats och beviljats anslag från EU för implementering av den europeiska cancerplanen och Cancer Mission. Genom projekten PCM4EU och PRIME-ROSE, som båda samlar över 15 länder, har vi kunnat stärka dessa insatser ytterligare.

–Det är fantastiskt roligt att det nu finns ett nationellt engagemang och ett driv att få denna viktiga studie på plats. Även att vi kan samarbeta med en gemenskap av DRUP-liknande studier i Norden och övriga Europa, säger Anders Edsjö, överläkare inom Region Skåne och aktiv inom ledningen för GMS och Testbed Sweden Precision Health Cancer.

Framtiden för cancervården ser ljus ut tack vare dessa samlade insatser. Genom att fortsätta att stödja och utveckla kliniska studier, kan vi säkerställa att innovationer inom precisionsmedicin når de patienter som behöver dem mest. Det är genom samarbete och gemensamma ansträngningar som vi kan uppnå en mer jämlik och hållbar cancervård för alla.

Anders Edsjö

Next article