Skip to main content
Start » Nyheter » Yann vill öka sjukvårdens och allmänhetens kunskap om lungcancer
Lungcancer

Yann vill öka sjukvårdens och allmänhetens kunskap om lungcancer


Lungcancer är Sveriges dödligaste cancerform och antalet kvinnor som får sjukdomen ökar konstant, även bland aldrig-rökare. För Yann Fränckel krävdes det 2,5 år och otaliga läkarbesök innan hon fick sin lungcancerdiagnos. Nu jobbar hon för att öka kunskapen om lungcancer och förbättra vården och vardagen för andra lungcancerpatienter.

– Resan fram till min lungcancerdiagnos var lång och omständlig. Jag hade trettiotre vårdkontakter under två års tid innan jag slutligen fick rätt diagnos.

Det hela började med att Yann kände sig obeskrivligt trött, hade ihållande värk i lederna och huvudvärk. Innan hon fick sin lungcancerdiagnos fick hon många andra diagnoser på vägen som sekundär borrelia, meningit, artrit, utmattning och depression. Hon fick även remiss till kurator, sjukgymnast och stressmottagning. När hon slutligen fick ont i en vad och bakom en skuldra samt andnöd och började hosta blod remitterades hon till röntgen för att utesluta lunginflammation.

Jag tror jag ansågs vara för ung och frisk för att ha lungcancer

Yann Fränckel

På akuten senare samma dag fick Yann veta att hon hade proppar i ben och lunga, vätska i ena lungan och spridd cancer. Den exakta diagnosen dröjde några veckor, då fick Yann besked om att hon hade obotlig men behandlingsbar lungcancer i fjärde stadiet, dvs att den var spridd. Många av de ställen Yann klagat på att hon hade haft ont, hade hon metastaser.

Jag var i chock och det var först svårt för mig att förstå och acceptera att jag hade drabbats av lungcancer. Jag hade ju aldrig rökt utan levt hälsosamt och tränat mycket, säger Yann.

Fler kvinnor drabbas

–Den främsta anledningen till att det dröjde så lång tid innan jag diagnostiserades med lungcancer var förmodligen på grund av att jag ansågs vara för ung och frisk för att ha lungcancer. Lungcancer drabbar främst äldre personer som är rökare eller före detta rökare, men andelen aldrig-rökare ökar konstant och det främst bland kvinnor, säger Yann.

Stöd från andra patienter

– Patientföreningar som Lungcancerföreningen fyller en jätteviktig funktion för många patienter, även för mig. Vi har många gemensamma erfarenheter som vi kan dela med oss av till varandra. För mig är det viktigt att bidra till en bättre vård och vardag för andra lungcancerpatienter. Jag har gått med i Lungcancerföreningens styrelse och har en podd, Lungcancerpodden, tillsammans med en annan lungcancerpatient. I podden försöker vi ta upp olika ämnen som berör lungcancerpatienter och deras närstående, säger Yann.

Varningssystem i sjukvården

–Självklart känns det ledsamt och frustrerande att läkarna inte upptäckte min lungcancer innan den var så långt gången och därmed obotlig. Jag vill inte att fler ska hamna i min situation och därför har jag engagerat mig mycket i frågan om tidig upptäckt. Tidig upptäckt är en förutsättning för möjlighet till bot. För att nå dit måste flera åtgärder vidtas. Kunskapen om lungcancer måste bland annat öka, både hos sjukvårdspersonal och allmänheten. Lungcancer kan debutera med diffusa symtom. Det är därför viktigt att en patient vid upprepade besök med olika och återkommande symtom utreds ordentligt och att lungcancer utesluts. Där hoppas jag att vården inom kort börjar ta hjälp av AI. Att de implementerar ett automatiskt varningssystem i befintliga digitala journalsystem. Det skulle förslagsvis kunna alarmera vid avvikande besöksmönster, ökad läkemedelskonsumtion och identifiera hälsofaktorer som var för sig kan innebära en låg risk men som tillsammans ökar sannolikheten för allvarlig sjukdom. Dessutom måste det forskas mer på lungcancer. Vi behöver veta mer om bakomliggande orsaker och hur lungcancer kan upptäckas tidigare. Jag hoppas också på att man finner möjligheter till bot även i senare stadier, säger Yann.

Next article