Skip to main content
Start » Nyheter » Innovativa partnerskap för att möta samhällsutmaningar och uppnå en nollvision för cancer
Sponsrad

Att besegra cancer är en av vår tids största utmaningar. Trots framsteg inom forskning och behandlingar kvarstår cancer som en av de främsta dödsorsakerna globalt.

Ebba Hallersjö Hult 
Kjell Ivarsson 

För att maximera livskvaliteten för fler patienter och minska cancerriskerna krävs innovation och samarbete över sektorsgränser. Vi måste tänka utanför boxen när vi utvecklar nya lösningar och användningen av befintliga resurser. Det är dags att anta ett holistiskt synsätt på hälsa och välkomna nyskapande samarbeten mellan vårdsektorn, näringslivet och civilsamhället.

Nollvision cancer: En mötesplats för samverkan

Det finns redan många goda idéer och ansträngningar, men för att de ska kunna realiseras krävs en central mötesplats. Nollvision cancer är en sådan plattform där människor från olika bakgrunder, discipliner och branscher kan mötas och utmana varandras tankar. Det är här olika kompetenser kan mötas, belysa nya perspektiv och gemensamt söka lösningar för att verkligen förändra cancervården – med målet att färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva.

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR och ordförande i RCC i samverkan och Nollvision cancer, påpekar:

– För att utveckla och stärka cancervården behöver vi olika aktörer som samarbetar. Tillsammans kan vi skapa en robust och uthållig sjukvård för alla.

Ett missionsorienterat arbetssätt för systemförändring

Cancervården är mer komplex än många tror. Det är inte bara en läkare, en sjuksköterska och en patient; det är ett dynamiskt nätverk av interaktioner som in-
volverar många fler. Att åstadkomma förändring i ett sådant system kräver mer än isolerade insatser. Om vi bara ändrar en del, kommer resten av systemet att anpassa sig därefter. Därför måste vi samarbeta över alla sek-
torsgränser och sträva mot gemensamma mål för att skapa förändring på flera fronter samtidigt.

Ebba Hallersjö Hult, miljöledare för Nollvision cancer, förklarar:

– För att uppnå hållbar och jämlik hälsa samt en effektiv cancervård måste vi ompröva vårt sätt att tänka och samarbeta. Därför använder vi ett missionsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar mot samma mål.

Cancer Mission Day

I år kraftsamlar vi i Almedalen och bjuder in till Cancer Mission Day, en dag dedikerad till innovativa samarbeten för att förbättra cancerprevention, behandling och livskvalitet. Dagen fylls med seminarier, workshops och nätverkande, arrangerat av Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer med samarbetspartners.

Tillsammans kan vi arbeta mot en framtid där ingen förlorar livet till cancer – i stället kan fler leva längre och bättre.

Next article