Skip to main content
Start » Nyheter » Viktigt att anhöriga får stöd när en närstående drabbas av cancer
Sponsrad

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, arbetar för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Att ge omsorg till en närstående kan kännas självklart och betydelsefullt, men det kan också vara påfrestande och innebära att man åsidosätter sina egna behov, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Lennart Magnusson
Verksamhetschef, Nka

Den nationella anhörigstrategin

Sveriges fick sin första nationella anhörigstrategi 2022. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och att se till att anhörigstödet blir mer likvärdigt i hela landet.

– Strategin bidrar till att anhöriga blir mer sedda, görs delaktiga och i större utsträckning får stöd för att kunna hantera sitt omsorgsgivande, säger Lennart Magnusson.

Om Nka

Nka är ett nationellt kunskaps- centrum som fungerar som en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare. Den huvudsakliga uppgiften är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare i frågor som rör stöd till anhöriga. Nka sammanställer och sprider också information om var anhöriga kan söka stöd för egen del.

– Många ställs inför det svåra beslutet att gå ner i arbetstid, avstå studier, eller i vissa fall lämna sitt jobb för att kunna ta hand om den närstående. Risken är att det på sikt leder till en ekonomiskt svår situation, social isolering och egen ohälsa, säger Lennart Magnusson.

Stöd till olika anhöriggrupper

Nka samlar in, strukturerar och sprider kunskap och forsknings- resultat och tar fram metoder, verktyg och utbildningar. Ett exempel är materialet Våga fråga som vänder sig till personal som möter barn som är anhöriga till någon som är svårt sjuk, exempelvis i cancer, eller där det finns andra skäl till att barnet behöver information, råd och stöd.

Ta del av informationen

På Nkas webbsida finns det kostnadsfria webbinarier, utbildningar, kunskapsstöd, kunskapsöversikter, aktuell forskning, nyheter och reportage från olika arbetsplatser och verksamheter.

Nka har ett regeringsuppdrag genom Socialstyrelsen och fungerar som en länk mellan forskning, praktik, anhöriga, närstående, beslutsfattare och myndigheter. Vill du veta mer? Besök anhoriga.se.

Syftet med den nationella anhörigstrategin

  1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar.
  2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Det innebär att vården och omsorgen utförs med beaktande av anhörigas behov av delaktighet och information och att de anhörigas insatser uppmärksammas.
  3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå i information, utbildning, samtalsstöd, avlösning, hälsoundersökning/rådgivning och ekonomiskt stöd.

Next article