Skip to main content
Start » Nyheter » Nu erbjuds även pojkar vaccin mot HPV
Nyheter

Nu erbjuds även pojkar vaccin mot HPV

Foto: Unsplash

Med start i höst kommer även pojkar i 11- och 12 årsåldern att omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV-virus som tidigare endast omfattat flickor. Vaccinationen ger ett effektivt skydd mot infektionen och därmed även mot all HPV-orsakade cancer hos både kvinnor och män.

Sedan 2012 erbjuds samtliga flickor i 11- och 12 års-åldern HPV-vaccin via skolhälsovården, med syftet att ge skydd mot livmoderhalscancer. Med start i höst omfattas alltså även pojkar av vaccinationsprogrammet. Sedan 2012 har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer och deras epidemiologi ökat väsentligt. HPV är en förkortning för humant papillomvirus och är en grupp som i sin tur består av drygt tvåhundra olika virustyper. Somliga virustyper orsakar kondylom, medan andra orsakar olika typer av cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas årligen drygt 800 kvinnor och 300 män i Sverige av HPV-relaterad cancer. Bland män rör det sig i första hand om cancer i svalg, penis eller anus.

Joakim Dillner

Joakim Dillner

Professor i infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet

Foto: KI

Andra generationens vaccin ger ett mycket gott skydd

– Tidigare har man resonerat så att pojkar skyddas mot att smittas av HPV och de cancerformer som är kopplade till viruset genom att flickor vaccineras, men det ger inget heltäckande skydd eftersom män inte bara är smittspridare, de kan ju själva drabbas av HPV-orsakade cancerformer. När såväl flickor som pojkar vaccineras har vi möjlighet att utrota viruset helt, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid KI och enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention.

I Australien, som var ett av de första länderna där man införde vaccin för såväl flickor som pojkar, har man i princip lyckats utrota såväl kondylom som cancerformer som orsakas av HPV-virus. Det vaccin som nu används är andra generationens vaccin som ger ett mycket gott skydd mot i princip samtliga papillomvirustyper som orsakar cancer i nämnvärd grad.

– Det är viktigt att även pojkar omfattas av vaccinationsprogrammet, både utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utifrån ett smittskyddsperspektiv. Genom att vaccinera såväl flickor som pojkar får man ett dubbelt skydd mot HPV-relaterade sjukdomar.

Kondylom, som är en av de vanligast förekommande könssjukdomarna, kan också utrotas i princip helt i dessa åldersgrupper när vaccinationsprogrammet inkluderar såväl flickor som pojkar, säger Joakim Dillner.

Next article