Start » Nyheter » Banbrytande behandling ger fler cancerpatienter möjlighet att överleva
Nyheter

Banbrytande behandling ger fler cancerpatienter möjlighet att överleva

Foto: Unsplash

Världen befinner sig för närvarande på tröskeln till flera fantastiska forskningsgenombrott som hjälper fler cancerpatienter att överleva. Samtidigt står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar till följd av Coronapandemin.

− Det sker otroligt mycket forskning inom cancerområdet. Cancerforskningen står för mellan 30 och 40 procent av all läkemedelsforskning som bedrivs i världen. Flest forskningsprojekt har fokus på bröstcancer, men mycket forskning bedrivs även på lungcancer, tjocktarmscancer och bukspottkörtelcancer, säger Johan Brun, ansvarig för LIF:s expertnätverk inom cancer samt medicinsk rådgivare på LIF, en organisation för forskande läkemedelsföretag.

Johan Brun

LIF

Foto: Gunilla Lundström

För närvarande pågår många forskningsprojekt med inriktning mot immunreglerande behandlingar. Kombinationsbehandlingar är ytterligare ett stort forskningsområde. Kombinationsbehandlingar är ett viktigt steg på vägen mot en allt mer individualiserad läkemedelsbehandling för cancerpatienter. Det är inte ovanligt att två läkemedel från två olika läkemedelsbolag kombineras, allt för att optimera effekten för patienten.

Forskningsstudier har pausats under Coronapandemin

Ytterligare en stark utveckling på forskningsområdet just nu är cell- och genterapi, exempelvis Car-T- behandlingar. I dagsläget finns två sådana behandlingar tillgängliga i Sverige och enligt Johan Brun kommer antalet tillgängliga Car-T- behandlingar att öka betydligt framöver.

Coronapandemin har självklart påverkat alla delar av samhället, de forskande läkemedelsbolagen är inget undantag.

− Många pågående forskningsstudier har tvingats pausa under våren. Situationen på våra sjukhus har varit så speciell och de har tvingats fokusera stora delar av sina resurser på att hantera pandemin. Vår förhoppning är att forskningsprojekten så snart som möjligt ska kunna återupptas på de svenska sjukhusen. Sjukvården står även inför en enorm utmaning när det gäller förutsättningarna att ta hand om cancerpatienter på ett bra sätt. De har dessutom en enorm vårdskuld, vilket bland annat inneburit att diagnostiken försenats för somliga cancerpatienter, säger Johan Brun.

Han betonar vikten av att sjukvården klarar av att ta hand om samtliga cancerpatienter.

− De forskande läkemedelsföretagen är i allra högsta grad beroende av en välfungerande hälso- och sjukvård.

Företagen kan bidra med rätt förutsättningar för en effektiv cancerbehandling, men det är i slutänden upp till sjukvården om de ska erbjuda sina patienter nya innovativa läkemedelsbehandlingar, säger Johan Brun.

Nästa artikel