Skip to main content
Start » Cancerbehandling » De söker svar på gåtan om barncancer i våra gener
Världscancerdagen 2021

De söker svar på gåtan om barncancer i våra gener

barn håller hand
barn håller hand
Foto: Unsplash

Genom så kallad helgenomsekvensering ska barns arvsmassa ge svar på varför och hur de drabbats av cancer. Projektet drivs av Genomic Medicine Sweden, med finansiering av Barncancerfonden och i nära samarbete med sjukvården.

Svåra diagnoser. Varför drabbas egentligen ett barn av cancer? Frågan kan te sig filosofisk men är också grundsyftet bakom ett stort forsknings- och sjukvårdsprojekt som drivs i samarbete mellan Sveriges samtliga regioner. Projektet drivs av Genomic Medicine Sweden, GMS, och är finansierad av Barncancerfonden. Svaret på frågan söker man efter i våra gener.

– Att barn drabbas av cancer är mycket sällsynt, drygt 300 barn drabbas årligen i Sverige. Däremot är det den vanligaste dödsorsaken bland barn upp till tonåren, berättar David Gisselson Nord, överläkare och professor på Lunds Universitet. 

david gisselson nord

David Gisselson Nord

Överläkare och professor, Lunds Universitet

Foto: Åsa Hansdotter

Vid vuxencancer är det inte sällan som faktorer som livsstil, ålder och miljö nämns, yttre faktorer som barn inte hunnit exponeras för. För barncancer handlar det snarare om genetisk slump. 

– Barntumörer är svårdiagnosticerade eftersom olika former av barncancer kan vara lurigt lika varandra. Därför är genetiken extra viktigt vid diagnostik av barncancer. Redan idag använder vi genanalyser inom barncancerdiagnostik; det är dock ett begränsat antal gener och med metoder utvecklade för vuxna med cancer, säger han. 

GMS är en nationell satsning som syftar till en större förståelse för våra geners betydelse för en rad allvarliga sjukdomar, däribland barncancer. Genom så kallad helgenomsekvensering, en total kartläggning av människans samtliga gener, är syftet en ökad kunskap om och förståelse för sjukdomarna samt hur de kan förebyggas och behandlas. 

Unikt projekt

Barncancerprojektet inom GMS är världsunikt så till vida att det dels spänner över Sveriges samtliga regioner, dels att det drivs som ett forsknings- och sjukvårdsprojekt. Kunskaperna från forskningen kommer att appliceras direkt in i sjukvården, till varje enskild patient. 

– Alla barn som insjuknar i cancer kommer att erbjudas delta i barncancerprojektet inom GMS.

Alla ordinarie rutiner kommer att köras som vanligt, skillnaden är att man parallellt också kommer att använda en liten del av blod- och tumörprovet för en helgenomsekvensering, säger David Gisselson Nord. 

På några veckor kommer barnets arvsmassa att kartläggas och analyseras i samarbete mellan experter regionalt och nationellt. De kunskaper som fås kommer sedan att jämföras med de som fåtts från ordinarie diagnosticering och kan därefter användas direkt i behandlingen av barnet. 

Projektet står precis klart att rullas ut brett i hela Sverige. 

– Första fasen i projektet innefattar 100 barn, därefter kommer resultatet att utvärderas. Projektet har redan inletts i Skåne och Göteborg men nu är de nationella etiska och juridiska prövningarna godkända och på plats vilket gör att vi nu kan rulla ut projektet nationellt, avslutar David Gisselson Nord.

Next article