Skip to main content
Start » Senaste Utgåvan » När vårdaren blir patient: Psykoterapeuten Janet Hedendahl Carlsson fick bröstcancer
Senaste Utgåvan

När vårdaren blir patient: Psykoterapeuten Janet Hedendahl Carlsson fick bröstcancer

Foto: Daniel Petersson

”Jag heter Janet och jag har haft bröstcancer.” I cirkeln av andra patienter som nyligen blivit behandlade för cancer var Janet den enda som själv hade erfarenhet av att stödja cancerdrabbade och haft ansvar för rehabiliteringen av cancerpatienter. Nu satt hon själv i cirkeln.

Det började på våren 2019 när Janet kände en knöl i höger bröst som visade sig vara cancer. Efter operation fick hon veta att cancern var aggressiv och att hon var tvungen att bli behandlad med cytostatika.

–Det var svårt att greppa hela situationen och att acceptera att jag, som själv hjälpt andra cancerpatienter genom behandlingen, blivit sjuk, berättar Janet Hedendahl Carlsson.

Från psykoterapeut till cancerpatient

Janet är utbildad sjuksköterska och psykoterapeut och har i många år arbetat med att ge psykologiskt stöd till kvinnor som fått bröstcancer, både under och efter behandling.

När hon blev tvungen att kliva in på onkologavdelningen som patient grät hon varje gång. Vid varje besök blev hon tvungen att lyda ett av de många råd som hon själv brukar ge andra: ta långa, djupa andetag.

–Det var väldigt psykiskt jobbigt att gå in på onkologavdelningen som patient och inte vårdare. För att få tillbaka en del av mig själv valde jag att jobba halvtid under behandlingen. Det var bra för mig att få vara mig själv: Janet, psykoterapeut.

Vägen tillbaka från cancer

Trots att den medicinska cancerbehandlingen är påfrestande, har Janet i samtal med sina patienter märkt att många upplever tiden efter behandlingen som ännu mer utmanande.

–När ens familj eller partner vill fira för att man äntligen är cancerfri upplever många det som allra jobbigast. Under behandlingen är man bara fokuserad på att klara av det hela, så det är först efter behandlingen som allt man varit med om kommer i kapp en.

Trots att Janet vet hur viktigt det är att prata om och bearbeta sina upplevelser var hon själv tveksam till cancerrehabilitering efter behandlingen.

–Jag har själv utarbetat program och sedan ansvarat för och lett rehabiliteringsveckor för cancerpatienter, och nu satt jag själv i cirkeln. Men när det väl var min tur att berätta vad jag varit med om lättade allt. Det är väldigt viktigt att man vågar prata om sina känslor och faktiskt säga orden högt: ”Jag heter Janet, och jag har haft bröstcancer.”

Den tunna tråden mellan liv och död

Tidigt under behandlingen fick Janet idén att skriva en bok om sina unika upplevelser och erfarenheter.

–Jag ville ge vidare alla insikter jag fått i samtal med cancerpatienter och min personliga erfarenhet som cancerdrabbad. Att skriva en bok var också ett sätt för mig att bearbeta allting.

Janet skrev boken tillsammans med journalisten Justine Kirk, som också fick sin cancerdiagnos 2019. Boken ”Mitt bröst, mitt liv – den tunna tråden”, varvar fakta om sjukdomen och olika behandlingar med författarnas och andra kvinnors personliga berättelser. Undertiteln refererar till låten Den tunna tråden av Peter Le Marc, för att den tunna tråden mellan liv och död är så skör.

–Med denna bok vill jag ge kvinnor med bröstcancer både kunskap och hopp. Själv mår jag bra idag och är väldigt tacksam. Jag uppskattar de små sakerna och lever i nuet. Vägen tillbaka från cancer är lång och krokig, men precis som jag brukar säga till mina patienter: det går bra för de allra flesta, avslutar Janet.


Om boken Mitt bröst, mitt liv: Den tunna tråden

Hur hanterar man ett sjukdoms-besked som kastar in en i en tillvaro av ovisshet? Janet Hedendahl Carlsson delar med sig av sina professionella kunskaper, personliga upplevelser och insikter hon fått i samtal med sina patienter genom åren.

Kvinnor med bröstcancer får köpa boken rabatterad till 40% via borellme.se med koden ”hopp123”.


Next article