Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » AI revolutionerar forskning och behandling av cancerpatienter
Sponsrad

Forskningen inom cancerdiagnostik har tagit stora steg framåt tack vare ny teknik och artificiell intelligens. I fokus står individanpassad behandling av cancer. 

Genom att utveckla avancerade AI-verktyg har forskaren Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, tillsammans med sitt forskningsteam och kollegor lyckats utnyttja dold information i mikroskopibilder från tumörer på ett helt nytt sätt.1,2

För att kunna välja lämpliga behandlingsmetoder för cancerpatienter kan man försöka att identifiera och analysera förändringar i tumörens DNA. Studier har visat att konceptet fungerar men tyvärr saknar majoriteten av cancerpatienter specifika behandlingsbara DNA-förändringar, särskilt inom bröstcancer. Detta innebär att man inte vet vilken typ av läkemedel eller behandling patienten faktiskt behöver. 3

 – Vården överbehandlar vissa patienter och underbehandlar andra, något som får konsekvenser. Resurserna är begränsade och därför måste vi bli bättre på individanpassad behandling.

Johan Hartman
Professor och överläkare, Karolinska Institutet.
Foto: Niklas Elmehed

– Även om det finns kemoterapier och mer riktade behandlingar tillgängliga är det svårt att förutsäga vilka patienter som kommer dra nytta av dem. Detta är en genomgående utmaning inom cancervården.

Individanpassad behandlingsprediktion

Biomarkörer som HER2 spelar en central roll inom cancerbehandlingen. Biomarkörer har potentialen att inte bara identifiera cancer, utan också möjliggöra individanpassad behandlingsprediktion. 4,5

– Det är absolut en av de viktigaste behandlingsprediktiva markörerna som finns. Tyvärr kan markören vara svåranalyserad och endast en mindre grupp patienter har nytta av den klassiska HER2-riktade behandlingen.

AI skyndar på utvecklingen

I den forskning som Johan Hartman bedriver tillsammans med Mattias Rantalainen på Karolinska Institutet studerar man hur de digitala mikroskopibilder som används vid vanlig cancerdiagnostik kan analyseras av datorer för att ge träffsäkrare och patientsäkrare sjukvård. AI inom cancerdiagnostiken är en revolution som inte bara snabbar upp processen, utan innebär också att vi kan hitta information i bilderna som inte är synlig för det mänskliga ögat, menar Johan 4,5.

– Det handlar till exempel om mönster som ger viktig information kring vilken typ av läkemedel som är mest lämpligt för en specifik patient eller mönster som indikerar ökad risk för återfall. 6

Skapar jämlikhet

Det säkerställer dessutom tillförlitlighet och jämförbarhet i resultaten, samtidigt som det skapar en tryggare patientresa.

Jämfört med molekylära analyser som ofta tar flera veckor att slutföra tar bildbaserad AI-analys några minuter. AI-baserad bildanalys håller på att bli ett viktigt komplement till DNA analyser för precisionsmedicin och kommer så småningom att ersätta geneexpressionsanalyser.

Om Johan Hartman

Namn: Johan Hartman 
Yrke: Professor och överläkare i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och universitetssjukhuset. 
Forskningsområde: Utvecklar verktyg för att förbättra diagnostiken av cancerpatienter med hjälp av AI 
Utmärkelser: Vinnare av priset för innovation och nyttiggörande från KI samt Dagens Medicins Athenapris för framstående insatser inom cancerdiagnostik tillsammans med kollegan Mattias Rantalainen.  

Referenser
  1. Wang Y, et al,. Annals of Oncology,. 2021 Sep 29:Page 89, 91, 92, 94
  2. Wang Y, et al,. Cancer Research, Convergence and technologies,. 2021 Oct 1: Page 5115, 5118, 5124
  3. Andre F. et al., Nature, 2022 Sep 7: Page 1,2 & 6
  4. Piccart-Gebhart MJ et al,. The New England Journal of Medicine,. 2005 Oct 20: Page 1659
  5. Goutsouliak K, et al,. Nature Reviews, CLINICAL ONCOLOGY, 2020 Apr: Page 233
  6. Shmatko A, et al,. Nature Cancer,. 2022 Sep: Page 1027-1029

OG/23/0089/25/06/2023

Next article