Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » Innovation möjliggör ett bättre och längre liv vid spridd bröstcancer
Sponsrad

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige och drabbar varje år över 8 000 kvinnor.

– Allt fler botas från bröstcancer och vi har gott hopp om att framgångarna fortsätter. Överlevnaden vid spridd bröstcancer har också förlängts och livskvaliteten ökat. Det är stora steg i rätt riktning inom cancervården, säger Henrik Lindman, docent i onkologi vid Uppsala Universitetet. 

Henrik Lindman

Docent i onkologi vid Uppsala Universitet

Cancer är vanligt och uppskattningsvis får minst var tredje svensk cancer under sin livstid. Varje år drabbas omkring 1500 svenska kvinnor av spridd bröstcancer och cirka 5 500 lever med diagnosen.

– När cancercellerna sprider sig från den ursprungliga tumören kan nya tumörer bildas i andra organ. Det är vanligast att bröstcancer sprider sig till levern, lungorna och skelettet. De kallas metastaser eller dottertumörer, säger Henrik Lindman.

Behöver inte vara kronisk

Möjligheterna att bota spridd bröstcancer är små, men har förbättrats och allt fler lever längre och med högre livskvalitet.

– Jämfört med tjugo år sedan har vi betydligt bättre behandlingar som förlänger överlevanden. Dessutom har många med spridd bröstcancer i dag betydligt bättre livskvalitet med färre biverkningar och symtom. Under perioder lever många helt utan sjukdomstecken, säger Henrik Lindman.

Spridd bröstcancer tar sig olika utryck och skiljer sig åt när det kommer till sjukdomsutveckling, symtom och behandling.

– Majoriteten lever med spridd bröstcancer i flera år, för andra går sjukdomsförloppet snabbare. I de flesta fall är spridd bröstcancer kronisk, men det finns idag fall där sjukdomen försvinner helt, säger Henrik Lindman.

Nya behandlingar utvecklas

Hur långt cancern hunnit utvecklas när den hittas påverkar prognos och behandling. I de flesta fall av bröstcancer har cancern inte spridit sig och då är prognosen mycket bra. Därför är hälsoundersökningar med mammografi viktigt.

– Tyvärr finns det i gruppen med spridd bröstcancer många som inte kommit till sjukvården innan metastaserna har uppkommit. Det är en stor utmaning. Bröstcancer kan utvecklas till spridd cancer även senare, men prognosen är oerhört mycket bättre om cancern upptäcks innan den sprids. För att undvika att vården kopplas in för sent är det viktigt att regelbundet känna igenom sina bröst, gå på mammografi och inte vara rädd att söka vård direkt om man känner en knöl i bröstet, säger Henrik Lindman.

Utvecklingen inom spridd bröstcancer går framåt.

– Forskningen går framåt och behandlingarna utvecklas hela tiden för att hitta nya sätt att angripa cancertumörer på. Det ser hoppfullt ut och jag är optimistisk, avslutar Henrik Lindman.

Next article