Start » Svensk Cancervård » Innovation möjliggör ett bättre och längre liv vid spridd bröstcancer
Sponsrad

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige och drabbar varje år över 8 000 kvinnor.

– Allt fler botas från bröstcancer och vi har gott hopp om att framgångarna fortsätter. Överlevnaden vid spridd bröstcancer har också förlängts och livskvaliteten ökat. Det är stora steg i rätt riktning inom cancervården, säger Henrik Lindman, docent i onkologi vid Uppsala Universitetet.

Henrik Lindman

Docent i onkologi vid Uppsala Universitet

Cancer är vanligt och uppskattningsvis får minst var tredje svensk cancer under sin livstid. Varje år drabbas omkring 1500 svenska kvinnor av spridd bröstcancer och cirka 5 500 lever med diagnosen.

– När cancercellerna sprider sig från den ursprungliga tumören kan nya tumörer bildas i andra organ. Det är vanligast att bröstcancer sprider sig till levern, lungorna och skelettet. De kallas metastaser eller dottertumörer, säger Henrik Lindman.

Behöver inte vara kronisk

Möjligheterna att bota spridd bröstcancer är små, men har förbättrats och allt fler lever längre och med högre livskvalitet.

– Jämfört med tjugo år sedan har vi betydligt bättre behandlingar som förlänger överlevanden. Dessutom har många med spridd bröstcancer i dag betydligt bättre livskvalitet med färre biverkningar och symtom.

Nästa artikel