Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » Svensk cancerforskning bidrar till ny metod för tidig diagnos av pankreascancer
Svensk Cancervård

Svensk cancerforskning bidrar till ny metod för tidig diagnos av pankreascancer

Carl Borrebaeck
Carl Borrebaeck
Foto: Lunds Universitet

Pankreascancer är en av de mest aggressiva cancerformerna. Carl Borrebaeck har tack vare sin forskning gjort det möjligt att erbjuda ett blodprov för diagnostisering av patienter i ett tidigt stadium. I sommar lanseras testet i USA.

Carl Borrebaeck har forskat om cancer sedan 1990. 2006 startade han cancercenter CREATE Health i Lund. Idag innefattar hans forskning framför allt pankreascancer.
– Pankreascancer har en högre dödlighet än både bröst- och prostatacancer. 5-7 procent överlever fem år och oftast upptäcker man den inte förrän i ett för sent stadie. Du har få och svårupptäckta symptom. Det kan vara diffust rygg- och magont och gulsot, säger Carl Borrebaeck, professor vid institutionen för immunteknologi i Lund.

Lansering i USA

Tack vare en unik forskning har nu Carl Borrebaeck och hans team hittat möjligheten att erbjuda ett blodprov för diagnostisering av pankreascancer för personer i tidigt stadium. I sommar lanseras testet i USA.
– Idén bakom diagnostiseringen började med teknikutveckling i början på 2000-talet och fortsatte med kliniska studier för cirka tio år sedan. Vi samlade in patientprov och tittade på hundratals olika datapunkter i blodet för att se och förstå ett mönster i blodkompositionen, säger Carl Borrebaeck.

Exempel på en biomatris där hundratals antikroppar söker efter cancer-biomarkörer i en droppe blod
Exempel på en biomatris där hundratals antikroppar söker efter cancer-biomarkörer i en droppe blod

Intresse från hela världen

Genom 7-8 studier analyserade Carl Borrebaeck och hans team vad som skiljer stadie I och II hos patienter med pankreascancer från friska individer. Detta med hjälp av så kallade biomatriser som analyserar 100-tals proteiner från en droppe blod.

– Idag har vi utan konkurrens världens största datamängd från våra biobanker med blodprov från pankreas cancerpatienter och har dessutom samarbetspartners från hela världen. Några exempel är UCSF, Langone cancercenter NYU och cancerorganisationen i UK. Vi jobbar dessutom tillsammans med en av de största patientorganisationerna PanCAN i Los Angeles. De har i sin tur kontakt med tusentals patienter och många av USA:s största sjukhus.

“En otrolig resa”

För att testet skulle få en chans att lanseras i USA, så kunde Carl Borrebaeck inte få ekonomiskt stöd för att driva igenom projektet på egen hand. Därför skapade han Immunovia, ett startup-bolag, 2011 för att kunna få tillräckligt med resurser. Först då kunde produkten utvecklas till fullo.
–Det som började som ett akademiskt projekt för 20 år sedan har accelererat fram till idag. Det är faktiskt en otrolig resa, säger Carl Borrebaeck.

Sverige har hög status

Svensk cancerforskning står sig generellt sett väldigt bra idag, menar Carl Borrebaeck.
– Vi är små, men har genom många år haft en framträdande roll. När vi åker till USA och diskuterar med våra kollegor så har vår forskning väldigt hög status. Vi kan inte täcka allt, men på tekniksidan och inom immunterapi har vi alltid legat långt framme.

När det kommer till framtidens cancerforskning ser Carl Borrebaeck två trender. Den ena är precisionsmedicin och den andra precisionsdiagnostik.

– Efter hand som vi förstår immunsystemet bättre kan vi genom
att använda olika antikroppar få T-cellerna i immunförsvaret att triggas och gå till attack mot cancercellerna. Idag kick-startar vi immunsystemets för att döda tumören istället för att direkt använda antikroppar för tumörterapi. För att göra detta så måste vi ha precisionsdiagnostik som bygger på exakt analys av olika tumörstadier i olika svårdiagnostiserade tumörer, som till exempel pankreascancer.

Det här är bara toppen av isberget, men vi har kommit långt.

Next article