Skip to main content
Start » Annons » Uppmärksamma vanliga symtom på lungcancer tidigt med hjälp av Lungkollen
Lungcancer

Uppmärksamma vanliga symtom på lungcancer tidigt med hjälp av Lungkollen

Artikel från AstraZeneca
Foto: AstraZeneca
Artikel från AstraZeneca
Foto: AstraZeneca

Varje år får cirka 4000 svenskar diagnosen lungcancer. Tidig upptäckt är avgörande. AstraZeneca har därför utvecklat det digitala frågeformuläret Lungkollen som finns översatt till tio olika språk. Syftet är att informera och uppmärksamma personer med diffusa symtom eller riskfaktorer att söka vård i tid.

Lungcancer upptäcks ofta i ett sent skede, och då har cancern hunnit sprida sig till andra delar av kroppen, vilket begränsar behandlingsmöjligheterna. Lungkollen gör det möjligt att upptäcka eventuell lungcancer och starta behandlingsinsatser i tid. Lungkollen är utvecklad i samråd med läkarna Michael Bergqvist, adjungerad professor och överläkare inom onkologi samt Per Rönmark, specialist i allmänmedicin.

– Om jag hade svarat på frågorna i Lungkollen när jag gick med min rethosta så hade jag kanske fått min diagnos innan sjukdomen hunnit sprida sig, säger Karin Liljelund, vice ordförande i Lungcancerföreningen.

Svårupptäckt och med diffusa symtom

En anledning till att lungcancer är svårupptäckt är att symtomen många gånger initialt är diffusa och dessutom många gånger kan förväxlas med andra sjukdomar.

– Alla bör söka vård om man upplever långdragna symtom som hosta, andfåddhet och trötthet, säger Karin. Testet på Lungkollen innehåller nio ja- och nej-frågor som rör de vanligaste symtomen på lungcancer. Användaren får bland annat frågor om långvarig eller blodig hosta, andfåddhet, smärta i bröstkorg eller skuldrorna och tobaksrökning.

Var uppmärksam på följande symtom:

– Hosta som inte går över
– Bröstsmärta
– Andfåddhet utan ansträngning
– Upprepade lunginflammationer
– Avmagring och aptitlöshet

Sök vård vid symtom

Per Rönmark, specialist i allmänmedicin vill uppmana personer som gör Lungkollen och som efter avslutat test får rådet att söka vård att faktiskt göra det. 

Skulle kunna rädda 140 liv varje år

Det pågår just nu flera projekt för att undersöka hur screeningprogram för tidig upptäckt av lungcancer skulle kunna utformas i framtiden. Undersökning av lungorna med lågdos röntgen (lågdos CT) hos personer med hög risk att utveckla lungcancer skulle kunna rädda ca 140 liv varje år, enligt en rapport framtagen av IHE Lund, på uppdrag av Nollvision Cancer.

SE-14393-08-23-ONC

Next article