Sponsrad
Allt fler överlever ALL – behandlingsprotokoll följs noggrant
ALLTogether, det europeiska behandlingsprotokollet, möjliggör en bättre vård till de patienter som drabbas av akut lymfatisk leukemi. Läkemedel och eventuella biverkningar följs ständigt upp och anpassas. Ovanlig men krävande Varje år insjuknar cirka 150 svenskar i akut lymfatisk leukemi, ALL. Cancersjukdomen uppstår vid en okontrollerbar delning av omogna vita blodceller, kallade lymfocyter, som finns i … Fortsätter