Skip to main content
Start » Berättelser » Revolution inom lungcancerbehandling
Kampen 2020

Revolution inom lungcancerbehandling

Tack vare den intensiva forskningen på nya läkemedel har många former av lungcancer nu övergått från att ha en tuff prognos till att bli mer av en kronisk sjukdom som det går att leva ett bra liv med.

En som vet det är Karin Liljelund som tack vare de nya målsökande behandlingarna håller modertumören i schack och blickar framåt med stor tillförsikt.

– Med tanke på den första prognos jag fick, att medellivslängden för lungcancer var två år, och det svarta hål jag då trillade ner i så kom beskedet att min cancertyp var sådan att de nya läkemedlen kunde fungera på den som en skänk från ovan, berättar hon.

En en betydligt förbättrad prognos

Det som möjliggjort att många lungcancerpatienter nu kan behandlas på helt nya sätt, med en betydligt förbättrad prognos, är de nya diagnosmetoderna i kombination med att nya målstyrande läkemedel utvecklats.

– Det har inneburit en revolution för oss patienter. Den statistik som finns idag med en rätt låg snittidsöverlevnad kommer se helt annorlunda ut om ett antal år när effekterna av dessa innovationer får full kraft. Och både diagnosmetoder och läkemedel blir ständigt bättre och mer effektiva. Så många patienter som får lungcancerdiagnos idag kan leva både längre och bra trots diagnosen, vilket känns helt fantastiskt.

Rethosta visade sig vara lungcancer

Hon fick diagnosen lungcancer för 4,5 år sedan då hon gick till vårdcentralen för att fråga om den rethosta hon haft under en period.

– I övrigt var jag hur pigg som helst och eftersom jag aldrig rökt så hade jag inte en tanke på att det kunde vara något så allvarligt. Men det var det och modertumören i lungan hade dessutom givit metastaser i ett ben och i ryggen.

Hon fick en snabbremiss till Thoraxkliniken och efter många undersökningar fick hon det slutliga beskedet. Hon fick först gå igenom behandlingar med cytostatika för att minska tumörerna och hon hade turen att klara av dessa mycket bra. Halvvägs in i de behandlingarna fick hon beskedet att hennes tumör var av sådan typ att målriktade läkemedel skulle kunna fungera.

– Det var som att vinna på lotto, vi firade stort den kvällen hemma, berättar Karin Liljelund med ett leende.

Foto: Privat
Karin Liljelund
Foto: Privat

Nya läkemedel bromsar tumörtillväxt

Anledningen till firandet var att med den nya typen av målstyrd behandling så kan tumören minskas eller bromsas vilket gör att det går att leva längre. Behandlingen utgörs av läkemedel som riktar sig direkt mot cancercellerna och hämmar dem på olika sätt.

– Den första typen av läkemedel jag fick fungerade i ett drygt år, men ett problem med dessa läkemedel är att tumörcellerna kan utveckla en resistens mot dem vilket hände mig. Så då fick jag byta till en ny typ av läkemedel som nu har fungerat i 2,5 år. Jag påverkas inte mycket alls av läkemedlet vilket gör att jag kan leva ett väldigt bra liv, trots att jag har diagnosen lungcancer, vilket känns helt fantastiskt.

Nya målstyrda läkemedel

De metastaser de upptäckte vid de första undersökningarna har minskat i storlek och har ”somnat in” för närvarande. Sedan har hon haft små metastaser i huvudet som läkarna har tagit bort med  gammakniven.

– De första målriktade läkemedlen  var inte så effektiva på att förhindra metastaser i hjärnan, då de inte penetrerade hjärnbarriären.  Men de nyare typerna av målstyrda läkemedel är betydligt bättre vilket innebär att de minskar risken att få metastaser i hjärnan.

Patientupplevelsen viktig

Avslutningsvis vill Karin Liljelund, som är vice ordförande i  Lungcancerföreningen, lyfta det positiva i att patientperspektivet beaktas  alltmer i utvecklingen av vården för cancerpatienter.

– Vi upplever att patienter blir mer lyssnade på nu och våra konkreta förslag på åtgärder för att förbättra vården tas på allvar, det är ju vi som bäst vet hur det är. Vi har exempelvis fått pengar från Cancerfonden för att tillsammans med ett par andra patientföreningar genomföra workshops med politiker med syfte att utveckla kvalitetsmätningar med relevanta hälsoutfallsmått som är viktiga för oss som patienter, vilket känns mycket angeläget.

Next article