Cancer
Att leva med myelom
Tack vare många framsteg inom forskningen lever fler och fler cancerpatienter allt längre med sin sjukdom, även de som inte helt kan botas. Ett exempel är myelom, där flera nya och effektiva läkemedel under de senaste åren lagts till behandlingsarsenalen.Tack vare många framsteg inom forskningen lever fler och fler cancerpatienter allt längre med sin sjukdom, … Fortsätter