Cancer
Nationellt projekt ger forskarna chansen att rädda fler barn med cancer
Barncancerfonden stöttar ett nationellt projekt inom Genomic Medicine Sweden. Projektet går ut på att gensekvensera alla cancersjuka barn i Sverige redan vid diagnostillfället.Barncancerfonden stöttar ett nationellt projekt inom Genomic Medicine Sweden. Projektet går ut på att gensekvensera alla cancersjuka barn i Sverige redan vid diagnostillfället.Gensekvensering är en metod som analyserar en människas DNA vilket gör … Fortsätter