Start » Stöd » Om några år ser vården annorlunda ut
Stöd

Om några år ser vården annorlunda ut

Digital teknik har på många sätt revolutionerat cancervården, men det finns många vinster kvar att göra. – Vi behöver förenkla regelverket och byta ut en del föråldrad teknik, säger Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

På vissa områden har digitaliseringen av cancervården kommit långt. Vi använder avancerad medicinteknik som vi bara kunnat drömma för bara några år sedan och vårdpersonalen har tillgång till väl utvecklade beslutsstödsystem. De kan exempelvis ta del av de senaste vetenskapliga rönen i internationella databaser och de kan ta datorprogram till hjälp för att bedöma cellförändringar. Men digitaliseringen har inte slagit igenom på alla områden.

”Digitala verktyg skulle kunna göra det enklare för patienten att ha daglig kontakt med läkaren”

– Framför allt är det kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren som skulle kunna bli mycket bättre, säger Daniel Forslund. Digitala verktyg skulle till exempel kunna göra det mycket enklare för patienten att ha daglig kontakt med läkaren, att följa hur behandlingen utvecklar sig, ta del av provsvar och ha översikt över den egna vårdplanen.

Uppskattad app

Cancer är i de flesta fall en mycket allvarlig diagnos, och det ställer stora krav på vårdgivaren. Både patienter och närstående känner sig tryggare om de får bra information. Ett lyckat exempel på hur digitaliseringen kan förbättra informationen är den app som Barnonkologen på Karolinska universitetssjukhuset utvecklat tillsammans med Barncancerfonden, berättar Daniel Forslund. Det hade dock en del brister, pärmen glömdes ofta hemma och den var sällan uppdaterad med det senaste. BarncancerAppen innehåller information om det mesta som föräldrarna kan tänkas under över och den har blivit väldigt uppskattad.

Regler stänger dörrar

Det finns en del hinder som står i vägen för digitaliseringen. Regelverket är ofta så specifikt utformat att det stänger dörren för modern teknik. På många håll finns det gammal teknik som behöver fasas ut. Nya journalsystem och teknik för digitala vårdplaner är på gång, men dröjer några år.

– Det sker ett perspektivskifte just nu, säger Daniel Forslund. Tidigare var det vårdens behov som stod i centrum, men idag tar man mer och mer hänsyn patienten. Inom bara några år kommer vården att se helt annorlunda ut mot idag.

Nästa artikel