Skip to main content
Start » Cancer » Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer
Cancer

Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer

behandling cancer
behandling cancer
Foto: Unsplash

I regeringens dokument om den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancervård (2018) framhöll man vikten av tidig upptäckt och att cancervacciner används på det mest effektiva sättet. Regeringens vision är att i framtiden förebygga så många cancerfall som möjligt och cancerprevention är starkt i fokus.

Barbro Sjölander

Ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer

Foto: Anna Molander 

Vi har ett mycket bra exempel på hur detta ska gå till för att kunna utrota livmoderhalscancer. Två expertgrupper (NACx, Nationella arbetsgruppen och NKCx, Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention) har tagit fram ett förslag som bygger på att man gör en engångsinsats begränsad i tid och till en kostnad av 150 miljoner kronor.

I Sverige dör 150 kvinnor varje år och 550 kvinnor drabbas helt i onödan av livmoderhalscancer orsakat av HPV- viruset. HPV orsakar även mun- och halscancer, vulvacancer, analcancer och peniscancer. Detta virus orsakar lidande inte bara för den drabbade utan även deras anhöriga. De kvinnor som drabbas tappar många gånger även sin förmåga att få barn även om de överlever.

Det förebyggande HPV-vaccinet godkändes 2007 och ges sedan 2012 till flickor i skolan och från och med i höst även till pojkar.

Dessa vaccinationer gör att viruset nu inte sprids i åldersgruppen upp till övre tonåren. För kvinnor över 30 år fanns tidigare en liten spridning. Vi har alltså en liten grupp kvinnor från övre tonåren upp till 30 år som nu står för en stor del av spridningen.

Viruset kan fås att sluta cirkulera om vi vaccinerar alla kvinnor vid sin första screening vid 23 års ålder. Vi behöver göra det i fem år. Därefter är så många vaccinerade att viruset kommer att sluta cirkulera och då minimeras även risken att få övriga cancrar som beror på HPV.

Det är en enkel åtgärd. Infrastrukturen finns eftersom kvinnan idag kallas till screening hos en barnmorska. Barnmorskan behöver kunna vaccinera.

Utöver denna åtgärd säger expertgrupperna även att man behöver skicka ut hemtester till alla kvinnor som inte kommit på den screening de kallats till eller haft cellförändringar som inte följts upp. I Sverige har vi ett nationellt kvalitetsregister som har all information om vilka dessa kvinnor är. Detta utskick behöver regionerna med stöttning av det nationella kvalitetsregistret göra snabbt.

Detta är för regeringen en mycket billig satsning, Det kostar 150 miljoner totalt under de fem år man behöver vaccinera.

Vi vill se ett utrotningsprojekt för livmoderhalscancer initierat av regeringen. Vi vill se aktion och inte vision från regeringen. Ett utrotande kräver att hela Sverige satsar på detta samtidigt – det går inte att utrota ett virus enbart från delar av landet.

Svenska barnmorskor måste få vaccinera i samband med screening.

Next article