Skip to main content
Start » Cancer » Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota
Cancer

Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota

Det är därför det är så viktigt att alla män över 50 år tar PSA-prov. Ett PSA-prov är ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen. Trots att sjukdomen är så vanlig och att den går bota om den upptäcks tidigt, är det många män som inte testar sig för att de inte känner till risken eller inte tror det är viktigt. Det duger inte att vänta eftersom prostatacancer hinner utvecklas långt innan den ger problem. Många män är rädda att ta prover medan andra tänker att sjukdomen inte drabbar just dem. Men sanningen är att varje år diagnostiseras 10 000 män med prostatacancer i Sverige. Nära 2 000 av dem får sin diagnos för sent för att botande behandling ska vara möjlig. Prostatacancerförbundet rekommenderar därför att de som har nära släktingar som har prostatacancer bör ta PSA-prov från 45 år. De senaste åren har antalet män som tar PSA-prov ökat kraftigt och nu har ca 50 procent av alla vuxna män någon gång mätt sitt PSA-värde. Ett PSA-prov kan ge en signal om prostatacancer långt innan några symptom går att upptäcka.

Torsten Tullberg, kampanjledare Mustaschkampen

I Sverige får var sjunde man prostatacancer före 75 års ålder och idag lever 110 000 män med diagnosen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom, vanligare än bröstcancer och lungcancer. De flesta har inga symptom alls i sjukdomens tidiga skede. Ju tidigare cancern upptäcks desto större är möjligheten att den kan botas.

Upptäcks prostatacancer sent hinner cancern sprida sig i kroppen

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och den som tar flest mäns liv, 2 400 varje år. Med en allmän screening skulle ännu fler kunna fångas upp innan sjukdomen sprids. Om det införs en PSA-screening beräknas antalet som dör i prostatacancer att minska med 30 procent. Uppgifterna baseras på forskning vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet på 20 000 män utförd under två decennier. Nu dör sju gånger fler i prostatacancer än de som dör i trafiken.

Samhället har arbetat aktivt för få ned antalet trafikdöda. År 1975 dog 1 172 personer i trafikolyckor. Det har varit en kontinuerlig minskning, 2018 hade antalet dödsfall i trafiken sjunkit till 324. Vägverket, staten, kommunerna och polisen med flera har gjort ett bra arbete. Under samma period ligger antalet döda i prostatacancer konstant på ca 2 400 män, ingen minskning alls.

Regeringen rekommenderar regionerna att införa prostatacancertestning på prov

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. För prostatacancer finns inte något sådant program utan regeringen har beslutat att rekommendera sjukvårdsregionerna att införa prostatacancertestning på prov. Bakgrunden är att testningen ska bli mer strukturerad, säkrare och mer jämlik. Det har under senare år tillkommit flera nya sätt att testa om en person har prostatacancer samt att avgöra om den är så allvarlig att den måste behandlas eller om den är beskedlig och inte bör röras. Runt om i Sverige startas därför olika projekt upp och en förhoppning är att detta ska leda till en allmän screening.

Next article