Skip to main content
Start » Cancer » Tidig upptäckt av cancer handlar om liv och död – oavsett pandemi eller inte
Annons
Världscancerdagen 2021

Tidig upptäckt av cancer handlar om liv och död – oavsett pandemi eller inte

sjukhus behandling
sjukhus behandling
Foto: Unsplash

I morgon 4 februari är det Världscancerdagen, en dag som Nätverket mot cancer har uppmärksammat i mer än tio år och då vi vanligtvis samlar till ett stort möte i Stockholm dit alla är välkomna. Men i dessa coronatider är inget sig likt och årets Världscancerdag sänds digitalt och blir betydligt mindre, men inte mindre viktig – utan kanske viktigare än någonsin då mycket av sjukvårdens resurser upptas av covid-patienter.

margareta haag nätverket mot cancer

Margareta Haag

Ordförande, Nätverket mot Cancer

Foto: Privat

Under pandemin har många människor valt eller uppmanats att stanna hemma och inte söka sjukvård som kan kännas ”onödig”. Men symptom som kanske inte upplevs som så allvarliga, kan vara cancer. Som en konsekvens förväntas nu en ökning i tusentals fall av allvarliga cancerfall som upptäcks för sent och som därför blir svårare att behandla och i värsta fall kommer att leda till ökad dödlighet.

Det är viktigt att du tar dina symptom på allvar och söker vård om de inte går över!

Nätverket mot cancer har påtalat vikten av information ut till allmänheten. Vi har framför allt vänt oss till Sveriges kommuner och regioners cancersamordnare, men vi har inte sett någon informationssatsning och i slutet av förra året startade vi därför en egen informationssatsningen under #VågaSökaVård. Besök gärna vår hemsida och läs mer.

Enligt en undersökning som Nätverket mot cancer låtit Sifo göra så känner nio av tio politiker på regional nivå oro för hur deras regioner kommer kunna hantera alla cancerfall som bulkas upp nu under pandemin. Ändå svarar 50 procent att de ”vet inte” på frågan om det gjorts någon insats för att informera allmänheten.

För många sjukvårdsbesök innan diagnos

Människor testas svårt i pandemin men även sjukvårdens system och uppbyggnad. En av Nätverket mot cancers viktigaste frågor är den om att snabbt få en diagnos vid misstänkt cancer. Vi hör alldeles för ofta om människor som varit på vårdcentralen upprepade gånger för symptom de varit oroliga för, många vittnar om tvåsiffriga antal besök under en kortare period innan de slutligen fått remiss för vidare utredning om eventuell cancer.

Enligt WHO kan mellan 30–50 procent av cancerfall förhindras att utvecklas tack vara sund livsföring och tidig upptäckt. 

Det finns framgångsrika riskvärderings-instrument som hjälper läkarna på vårdcentralerna att förstå symptom på cancer, detta system används mycket framgångsrikt i Storbritannien.

För att implementera och börja använda nya verktyg som kan kopplas till journalsystem krävs såväl nya arbetssätt som politisk vilja med ett modigt ledarskap.

Next article