Skip to main content
Start » Cancerbehandling » All.Can Sverige – med syfte att förbättra cancerpatienters förutsättningar
Världscancerdagen 2021

All.Can Sverige – med syfte att förbättra cancerpatienters förutsättningar

behandling cancer
I samarbete med: All.Can
all.can logo
Foto: Unsplash
behandling cancer
I samarbete med: All.Can
Foto: Unsplash

I december 2020 lanserades All.Can Sverige, en del av det internationella initiativet All.Can, som samlar patienter, forskare, sjukvårdens professioner, företag och beslutsfattare att verka för att förbättra och personcentrera cancervården och bidra till jämlik behandling för alla cancerpatienter. Genom att samla många aktörer kan All.Can utgöra en hävstångseffekt för alla krafter som verkar för en bättre cancervård.

All.Can Sverige har valt att lyfta tre fokusområden som är särskilt viktiga för patienter i Sverige; jämlik vård, livet efter en cancerdiagnos och att minska stigmatiseringen kring cancer. Patienternas medverkan och inflytande över cancervården går som en röd tråd genom samtliga teman. 

emma henriksson all.can

Emma Henriksson

Talesperson, All.Can Sverige

Foto: All.Can

– Genom att samla flera olika perspektiv kan vi lyfta frågor som annars inte får tillräckligt utrymme med såväl medicinska som psykologiska, sociala och samhällspolitiska aspekter. Cancer berör så många människor och på så många olika sätt. Det handlar om att se människans samlade livssituation och inte enbart fokusera på cancerdiagnosen, säger Emma Henriksson, talesperson för All.Can Sverige.

Vill bidra till jämlik vård

För att få en bred bild av cancerpatienternas behov genomför All.Can just nu en enkät bland patienter. Tanken är att fånga upp de frågor cancerpatienterna själva tycker är viktigast.

– Många patienter kan vittna om allt som är bra med den svenska cancervården, men vi kan bli ännu bättre på flera områden.

Alla ska få tillgång till den bästa behandlingen och det bästa stödet under och efter sjukdomen oavsett vilka förutsättningar du hade när du blev sjuk, säger Emma Henriksson.


Fakta om All.Can

All.Can Sverige är ett samarbete mellan Bröstcancerförbundet, European Cancer Patient Coalition, GCF Värmland, Microsoft, Nätverket mot Cancer, Ung Cancer samt de finansierande företagen Amgen, Bristol Myers Squibb, Janssen, MSD och Roche.

All.Can Sverige följer det etiska regelverket som etablerats av LIF, Läkemedelsindustriföreningen. All.Can är ett internationellt initiativ som finns i 14 länder runtom i världen. All.Can Sverige välkomnar fler organisationer att delta i arbetet för en förbättrad cancervård.

Next article