Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Alla cancerpatienter har rätt att få tillgång till rehabilitering
Annons
Rehabilitering

Alla cancerpatienter har rätt att få tillgång till rehabilitering

Rehabilitering
Rehabilitering
Foto: Shutterstock/ VGstockstudio

Tillgången till rehabilitering före, under och efter cancerbehandling varierar i olika regioner. Samtidigt har alla cancerpatienter, oavsett diagnos, kön, ålder eller etnicitet rätt till rehabilitering utifrån sina behov. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, har därför tagit fram ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering med jämlik rehabilitering som främsta syfte.

Den psykosociala rehabiliteringen efter cancerbehandling har hamnat mer i fokus på senare år. Man fokuserar mer på hur man kan ta hand om patienter på bästa sätt som behandlats för cancer, säger Ylva Hellstadius, ordförande för nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering inom RCC. Hon är sjuksköterska med grundutbildning i psykoterapi och har tidigare forskat på ångest och depression efter cancer-behandling.

Ylva Hellstadius

Ordförande för nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering inom RCC.

Foto: Privat

Vetenskapligt underlag för cancerrehabilitering


Vårdprogrammet för cancerrehabilitering är viktigt eftersom det ökar förutsättningarna för en jämlik vård.
– Vårdprogrammet beskriver cancerrehabiliteringsprocessen och hur man bör agera före, under och efter behandling. Vårdprogrammet fastställer även hur man bedömer patienters rehabiliteringsbehov och upprättar rehabiliteringsplaner. Experter från hela Sverige formulerar ett vetenskapligt underlag för cancerrehabilitering, säger Ylva Hellstadius.

Tydliggör regionernas ansvar


Vårdprogrammet för cancerrehabilitering uppdaterades i mars 2021.
– I samband med uppdateringen tydliggjorde vi regionernas ansvar för cancerrehabiliteringen. Vi har förtydligat regionernas uppdrag och ansvar, bland annat vad gäller att erbjuda cancerrehabilitering på tre nivåer: grundläggande, avancerad och mycket avancerad nivå. I det uppdaterade vårdprogrammet tydliggör vi även hur processen för cancerrehabilitering ska se ut. Regionerna ska ha en process för att bedöma varje individs rehabiliteringsbehov med hjälp av ett validerat instrument, upprätta en rehabiliteringsplan som dokumenteras i patientjournalen och följs upp. Under 2022 planerar vi ytterligare en uppdatering då vi lägger ännu mer tyngd på att tydliggöra processen för hur en lyckad cancerrehabilitering kan se ut och vem som ansvarar för vilken del, säger Ylva Hellstadius.

Next article