Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Avancerad cancerdiagnostik genom ett blodprov
Världscancerdagen 2021

Avancerad cancerdiagnostik genom ett blodprov

mikroskop forskning
I samarbete med: Roche Foundation Medicine
roche logo
Foto: Unsplash
mikroskop forskning
I samarbete med: Roche Foundation Medicine
Foto: Unsplash

Varje människa är unik och ska behandlas därefter. För att garantera att rätt patient får rätt behandling i rätt tid krävs avancerad diagnostik, beslutsstödssystem och regelbunden uppföljning. Detta individanpassade synsätt kallas för precisionsmedicin. Utvecklingen går mot att den enskilda patienten utreds och behandlas allt mer specifikt och med allt bättre resultat.

Precisionsmedicin börjar med att läkaren behöver förstå tumörens mutationer för att kunna välja så precis behandling som möjligt. Att ta tumörvävnad för biomarkörtestning kan upplevas som besvärligt för en person med cancer. Glädjande nog går utvecklingen av diagnostiska metoder snabbt framåt. Sedan hösten 2020 kan svenska cancerpatienter med hjälp av ett enkelt blodprov, taget i hemmet eller på sjukhus, få en omfattande genomisk DNA-sekvensering av tumören. Provet analyserar mer än 300 cancerrelaterade gener och flera genomiska signaturer som sedan läkaren använder som beslutstöd vid behandling av tumörer.

jan hoffmann roche ab

Jan Hoffmann

FMI-Partner på Roche och produktansvarig för Foundation Medicines tjänster i Sverige, Roche AB

Foto: Privat

– Cancerbehandling med målriktade läkemedel och nya immunologiska behandlingar kräver att rätt behandling ges till rätt patient på ett effektivt sätt. Roche:s nya blodanalyser är ett viktigt beslutsstöd för att finna tänkbara behandlingsalternativ och även kliniska studier som patienten kan delta i, säger Jan Hoffmann på Roche AB.

Metoden är validerad och CE-märkt och genomisk DNA-sekvensering för utvalda patientgrupper finns beskrivet i vårdprogrammet för bröstcancer och lungcancer men finns tillgängligt även för andra patientgrupper.

Precisionsmedicin ger patienterna bättre förutsättningar för att uppnå ett så fullgott resultat av vården som möjligt.

Även samarbetet mellan hälso- och sjukvården, samhället som betalar och de forskande företagen stärks och ger bättre förutsättningar för en jämlik och effektiv vård för alla.

Next article