Skip to main content
Start » Cancerbehandling » DNA-analys bidrog till att Cordelia överlevde aggressiv hjärncancer
Sponsrad

När Cordelia Taylor diagnostiserades med hjärntumören glioblastom, som är den vanligaste primära cancern i hjärnan, gick hon från att vara helt symtomfri till att vara en cancerpatient med få tillgängliga behandlingsalternativ.  Cordelia bestämde sig tidigt för att kämpa och började bland annat blogga om sin sjukdom. Det blev starten på en behandlingsresa där hon tog hjälp av några av världens ledande medicinska experter.

– När jag fick min diagnos hösten 2018, glioblastom i fas fyra, innebar det självklart en stor chock, inte minst eftersom det är en cancerform med få behandlingsalternativ och dålig prognos.

Jag fick veta att den genomsnittliga överlevnadstiden för glioblastompatienter låg på mellan tolv och arton månader och genomgick bland annat kirurgi där tumören och delar av min hjärna avlägsnades.

Cordelia Taylor.

Operationen var framgångsrik, 98 procent av tumören togs bort. Efter operationen var Cordelias syn på livet helt förändrad. För att bearbeta sina upplevelser började hon blogga.

–Via bloggen fick jag kontakt med dottern till Dame Tessa Jowell, en känd politiker här i Storbritannien. Hennes mamma hade nyligen gått bort i glioblastom och hon arbetade för att öka antalet behandlingsmöjligheter. Den här kvinnan engagerade sig i mitt fall och klargjorde att jag förmodligen skulle behöva gå bortom den tillgängliga standardbehandlingen för att ha en rimlig chans att så småningom bli frisk, säger Cordelia Taylor.

DNA-analys möjliggjorde målinriktad behandling

Hon rekommenderades bland annat att kontakta det tyska diagnostikbolaget CeGaT för att diagnostisera och göra avancerade DNA-analyser av sin tumör. Syftet var att kartlägga tumörens genetiska disposition och därmed ge läkarna bästa möjliga förutsättningar att skräddarsy framtida målinriktad behandling. Efter en lång behandlingsresa visade hon inte längre några tecken på sjukdom, vilket förstås känns helt fantastiskt. Cordelia har även ett starkt engagemang för att hjälpa andra patienter i samma situation som hon själv befann sig i. Hon stöttar dem och hjälper dem att få rätt vård.

Idag, tre år efter min diagnos, är jag helt frisk och kan leva ett normalt liv utan några kognitiva funktionsnedsättningar.

Cordelia Taylor.

– Jag var verkligen beredd att prova alla behandlingsalternativ som lämpade sig för mig och fick bland annat kontakt med en duktig och erfaren onkolog i USA. Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som bidrog till att jag till slut kunde friskförklaras, men analysen som GeGaT genomförde möjliggjorde den målspecifika behandling och personcentrerade vården som förmodligen gjort allra störst skillnad för mitt tillfrisknande, avslutar Cordelia Taylor.

Next article