Start » Cancerbehandling » Effektiv CAR-T-behandling ger fler cancerpatienter hopp om bot
Världscancerdagen 2021

Effektiv CAR-T-behandling ger fler cancerpatienter hopp om bot

celler cancer
celler cancer
Foto: Unsplash

CAR-T-cellsterapi är en innovativ behandlingsmetod som ger hopp om bot för cancerpatienter med diffust storcelligt B-cellslymfom, en aggressiv typ av lymfomcancer. Genom att genmodifiera patientens egna celler attackeras cancern. Framöver kommer behandlingen att tillgängliggöras även för patienter med andra former av cancer.

CAR-T-cellsterapi är en kraftfull och nyskapande behandlingsform som kan bota patienter med lymfomtypen diffust storcelligt B-cellslymfom. Det är en aggressiv sjukdom som drygt 500 personer i Sverige årligen insjuknar i. Drygt tio procent av patienterna får ett snabbt återfall eller svarar inte på den traditionella cancerbehandlingen. Behandlingen erbjuder denna patientgrupp en alternativ behandlings-form som tidigare saknats, vilket ger dem nytt hopp om bot. Numera erbjuds behandlingen på flera svenska universitetssjukhus och via samtliga regioner i landet.

CAR-T-cellerna dödar kroppens cancerceller

– Behandlingen går till så att T-celler, som är en del av immunförsvaret, tas ut ur patienten och skickas till ett laboratorium i bland annat USA. Väl där omvandlas T-cellerna till aggressiva celler som, när de förs tillbaka in i kroppen, attackerar ett särskilt protein på cancercellerna. CAR-T cellerna känner igen cancercellerna och angriper och dödar dessa, säger Mats Jerkeman, överläkare inom onkologi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds Universitet.

mats jerkeman

Mats Jerkeman

Överläkare inom onkologi, Skånes universitetssjukhus och professor Lunds Universitet

Foto: Lunds Universitet

För att kunna erbjudas den här behandlingen måste patienten ha genomgått minst två typer av cytostatikabehandlingar. Det är också viktigt att patienten inte har andra samtidiga sjukdomar som kan utgöra ett hinder för behandlingen. I tidigare studier har man kunnat se att ungefär 40 procent av de som får behandlingen får långvarig behandlingseffekt, och förhoppningsvis uppnår bot.

Skånes Universitetssjukhus var först i Sverige med att erbjuda behandlingen, som nu alltså erbjuds i hela landet. I läkemedelsindustrin pågår för närvarande intensiv utveckling av CAR-T-teknologin, vilket innebär att fler patienter framöver kan ta del av denna potenta och nyskapande behandlingsform.

– Min förhoppning är att behandlingen inom kort även ska kunna användas på patienter med akut lymfatisk leukemi.

Framöver kan metoden förmodligen även användas för att behandla flera andra cancerformer, säger Mats Jerkeman.

Nästa artikel