Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – när blir det verklighet?
cancerbehandling

Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – när blir det verklighet?

Barbro Sjölander Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer. Foto: Foto: Anna Molander
Barbro Sjölander Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer. Foto: Foto: Anna Molander
Barbro Sjölander Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer. Foto: Foto: Anna Molander

Varje år drabbas 550 personer av livmoderhalscancer och 150 dör. Livmoderhalscancer är en cancerform som vi kan utrota relativt enkelt, då vi kan utrota HPV-viruset (humant papillomvirus) som ligger bakom mer än 99% av all livmoderhalscancer. HPV-viruset kan förutom livmoderhalscancer också orsaka mun- och halscancer, vulvacancer, analcancer och peniscancer.

Sedan 2012 har Sverige erbjudit vaccinering tmot HPV i skolvaccinationsprogrammet och det har resulterat i att viruset inte längre sprids hos flickor upp till 20 år. För kvinnor över 30 år finns endast liten spridning. Det är alltså en mindre grupp kvinnor mellan 21–30 år som nu drabbas av spridningen.

Viruset kan sluta cirkulera om unga kvinnor erbjuds samtidig vaccination och HPV-screening vid sitt första screeningbesök. Då minimeras risken för cancer som beror på HPV.

I april 2021 beslöt riksdagen att regeringen bör genomföra en systematisk och långsiktig nationell satsning för att eliminera livmoderhalscancer.

En nationell projektplan som innefattar vaccinering vid första screeningbesöket och uppföljande HPV-screening är framtagen och implementeras i delar av Sverige.

Det som behövs NU är att regeringen i samarbete med SKR ser till att den framtagna planen genomförs i alla regioner. Från regeringen och SKR:s håll är det dock tyst, och vi undrar vad som händer?

Det tog fem år innan alla regioner övergick till Socialstyrelsens föreskrift om HPV- baserad analys av cellprover. Alla regioner har heller inte genomfört den föreskrivna ökningen av den övre åldersgränsen för screening, som 2015 bestämdes till 64 år med fortsatt kallelse varje år tills provet tagits dock högst till 70 år.

Hur många kvinnor har drabbats och dött av livmoderhalscancer för att regionerna inte började följa rekommenderat nationellt screeningprogram redan 2015 när det beslutades?  

Bägge dessa exempel, att inte kalla de åldersgrupper som inkluderas i screeningprogrammet eller att inte analysera prover enligt Socialstyrelsens direktiv gör att vi behöver en nationell översyn av screeningimplementering. 

Under tiden vi försökt få riksdag och regioner att prioritera utrotning av livmoderhalscancer har covidpandemin härjat. Pandemin har visat att regionerna är skickliga på att organisera ”massvaccinering”. En del regioner tänker nu använda det kunnandet och den redan uppbyggda organisationen för att i närtid vaccinera kvinnor mellan 21–26 år. Stockholm är först ut och börjar i höst. Vi är tacksamma för deras handlingskraft i denna fråga, och fler regioner funderar på att göra detsamma. Men inte alla. Till de regioner som inte kommer gå i Stockholms fotspår vill vi fråga; Hur tänker ni? Vill ni inte bidra till att färre insjuknar och dör?

Vi kan inte vänta längre. Medan vi väntar dör kvinnor i livmoderhalscancer. Andra överlever sin behandling men blir kanske, till följd av denna, barnlösa. Vad väntar regeringen och regionerna på?

Next article