Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Experterna om framtidens cancervård
cancerbehandling

Experterna om framtidens cancervård

Foto: Shutterstock

Cancervården är mångfacetterad och vi har i mer än tio år haft en nationell cancerstrategi. Den har bidragit till en fantastisk utveckling av svensk cancervård med goda resultat, inte minst genom etablering av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Samtidigt finns utmaningar i cancervården när det gäller tillgång till specialiserade läkare och annan personal och möjligheter till jämlik vård oavsett i vilken del av landet man bor.

dag larsson lif

Dag Larsson

Sakkunnig, LIF

Foto: Gunilla Lundström

Hur ser ni på framtidens cancervård? Vilka är de områden som ni ser bör utvecklas i första hand och hur kan ni bidra till en sådan utveckling?

Jessica Lundström
Market Access Director
Bristol Myers Squibb Sverige
Foto: Joanna Gustafsson Pelirocha

Under de senaste decennierna har vetenskapliga upptäckter varit drivande i att förbättra hur cancer behandlas och här bidrar Bristol Myers Squibb i högsta grad. Utvecklingen av effektiva behandlingar gör att fler drabbade överlever och står på behandling samt att fler behandlas i tidigare sjukdomsstadier. Detta kombinerat med att allt fler får cancer gör att det finns ett stort behov av att strukturera och effektivisera cancervården för att kunna behandla alla i tid, implementera innovationer och fortsatt ha människan i centrum.

Cancer påverkar livet på många sätt för både de som drabbas och deras närstående och därför ser vi på Bristol Myers Squibb att det är viktigt att ta itu med flera aspekter av vården. Vi strävar efter att vara en central del av ett pulserande ekosystem inom hälso- och sjukvård, där såväl akademiska forskningscentrum som bioteknik- och biofarmaföretag med gemensam kraft bidrar till fortsatt vetenskaplig utveckling och tillsammans skapar en långsiktigt hållbar cancervård.

Business Lead
Exact Sciences Nordic
Foto: Privat
Exact Sciences Logo

Cancerforskningen har gjort enorma framsteg mot individualiserad vård, så kallad precisionsmedicin. Målet med de nya diagnostiska metoderna är att hitta genetiska markörer som kan ge information om patienten kommer dra nytta av en behandling eller inte. Genexpressionsanalys möjliggör på detta sätt skräddarsydda cancerbehandlingar utifrån specifika tumörprofiler där rätt patienter får behandling och övriga slipper en medicinering som ändå inte har någon effekt på deras cancer.

Exact Sciences erbjuder Oncotype DX-®-testet, en unik diagnostikmetodik som möjliggör individanpassad behandling för den hormonkänsliga HER2 -negativa bröstcancer som idag står för ca 70 % av alla bröstcancerfall i Sverige. Testet, som är det enda i sitt slag vars effektivitet har validerats i vetenskapliga studier,

identifierar vilka patienter som är mest benägna att dra nytta av cytostatika så att övriga patienter besparas onödig behandling. Ca 30% av all kvinnlig cancer utgörs av bröstcancer och kan vårt test hjälpa till att hitta rätt patienter för cytostatikabehandling så kommer det att inte bara vara positivt för patienten utan också för all annan verksamhet på våra sjukhus.

Oncotype DX®-testet kan också bidra till en mer jämlik bröstcancervård i hela Sverige då det, tack vare att resultaten tolkas på ett enda centralt laboratorium, ger ett objektivt svar som inte lämnar marginal för lokala bedömningar. Det garanterar att alla bröstcancerpatienter får likvärdig behandling oberoende av regiontillhörighet och bostadsort.

Stefan Griesbach, PhD inom biokemi och försäljningschef på CeGaT.
Stefan Griesbach, PhD inom biokemi och försäljningschef på CeGaT.
Foto: CeGaT

Lyckligtvis ökar överlevnadsgraden för cancerpatienter ständigt. Bättre förståelse för de molekylära detaljerna i cancer resulterar i nya behandlingsalternativ och, ännu viktigare, mer precis behandling. Många läkemedel utvecklas och är i kliniska prövningar.

Som alltid är en precis och fullständig diagnos nyckeln för att förstå sjukdomen. När vi väl vet vad som driver tumören och hur vi kan attackera den kan vi bedöma olika behandlingsalternativ. Genetik är en nyckelkomponent i diagnostikstrategin men är för närvarande underrepresenterad.

Vi är övertygade om att den kombinerade kunskapen från läkare från olika discipliner i ett molekylärt tumörkort bör kombineras, och att varje patient ska ges en mycket personlig behandlingsrekommendation. Med vårt CancerPrecision-test kan vi erbjuda en detaljerad genetisk bedömning av tumören som tillskott och därefter övervaka patienten som behandlas för resistensmekanismer, såväl som efter behandling för återfall.

Next article