Start » Cancerbehandling » Förbättrade vårdprocesser sätter patientens behov i fokus
Cancerbehandling

Förbättrade vårdprocesser sätter patientens behov i fokus

Tack vare medicinska och omvårdnadsmässiga framsteg kan hjärntumörvården förbättra såväl överlevnad som livskvalitet.Tack vare medicinska och omvårdnadsmässiga framsteg kan hjärntumörvården förbättra såväl överlevnad som livskvalitet.Sedan Sahlgrenska införde möjligheten till magnetkameraundersökning under pågående tumöroperation har förutsättningarna för bättre operationsresultat ökat avsevärt. Nya analyser vid undersökning av tumörvävnaden ger bättre underlag för diagnos och behandlingsval i vårdprocesser.

Strålbehandling har bidragit till förbättrad behandling

– Strålbehandling har bidragit till förbättrad behandling genom bland annat högprecisionsbestrålning och protonstrålbehandling på Skandionkliniken, säger Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef på RCC Väst.

Kontaktsjuksköterskor avlastar i vårdprocesser

Dessutom har förbättrade vårdprocesser inom vården höjt livskvaliteten hos de drabbade. Individualiserade patientpärmar ger större insyn i sjukdom och behandling. Kontaktsjuksköterskor avlastar patienter och anhöriga vid kontakt med olika verksamhetsområden men också vad gäller den oro och de frågor som ofta uppstår.

Genom samarbete över verksamhetsgränserna kan vi se till patientens individuella vård- och rehabiliteringsbehov

– En hjärntumör innebär utöver tumördiagnosen ofta även neurologiska symtom, vilket kan bli en extra belastning för patient och närstående. Genom samarbete över verksamhetsgränserna kan vi se till patientens individuella vård- och rehabiliteringsbehov och därigenom förbättra livskvaliteten för såväl patient som närstående, säger Marie Sjögren, neurolog och regional processägare på RCC Väst.

avatar

Marie Sjögren

Neurolog och regional processägare på RCC Väst.

Foto: SKL – Anders Sjögren

avatar

Thomas Björk-Eriksson

Verksamhetschef på RCC Väst

Foto: SKL – Anders Sjögren


”TÄNK NYTT” RCC Väst arbetar aktivt med patientens ställning i vården, ett exempel är projektet Kraftens Hus. Pilotprojektet Kraftens hus integrerar ett flertal samhällsresurser för att skapa ett gemensamt helhetsperspektiv, anpassat efter cancerberördas behov. Kraftens hus kommer att starta en mötesplats för alla cancerberörda i Sjuhärad under februari 2018.

Nästa artikel