Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Nya framsteg ger lungcancerpatienter hopp
Cancerbehandling

Nya framsteg ger lungcancerpatienter hopp

Tack vare forskning och nya möjligheter att ställa diagnoser håller lungcancer på att omvandlas till en kronisk sjukdom. Karin Liljelund är en av dem som får uppleva de positiva effekterna.Tack vare forskning och nya möjligheter att ställa diagnoser håller lungcancer på att omvandlas till en kronisk sjukdom. Karin Liljelund är en av dem som får uppleva de positiva effekterna.När hon fick sin lungcancerdiagnos för fyra år sedan trodde hon det var en dödsdom.

– Jag hade haft rethosta en längre tid som jag kopplade ihop med min astma. Men jag hade spridd lungcancer och modertumören var 8 cm stor.

Men så visade en mer detaljerad diagnostik att hennes tumörer var ALK-positiva, vilket innebar att de kunde behandlas med de nya målsökande medicinerna.

Framsteg i diagnostiken

– När jag fick det beskedet var det som om alla dörrar öppnades på vid gavel och jag kunde börja leva igen, och tack vare medicinerna lever jag nu ett helt normalt liv och gör allt roligt jag drömt om.

Hon framhåller vikten av den bättre diagnostiken som i kombination med nya läkemedel har inneburit en otroligt mycket bättre prognos för många.

Som vice ordförande i patientorganisationen Lungcancerföreningen jobbar hon för ett ökat patient- och anhöriginflytande, även om de redan idag har fått ett betydligt större inflytande än tidigare.

Det vi jobbar allra mest med nu är den ojämlika vården över landet

– Men det vi jobbar allra mest med nu är den ojämlika vården över landet. Det får helt enkelt inte vara så att en patient med prostatacancer har sex års längre överlevnad i snitt om han bor i Täby jämfört med Södertälje, avslutar Karin Liljelund.

Next article