Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Nydanande TSE-teknologi ökar den lokala effekten av cellgiftsbehandling
Sponsrad

I dagsläget finns det ett stort antal cancerpatienter vars tumörer inte kan behandlas med konventionella metoder, men nu finns det nytt hopp för dem. Det svenska medicinteknikbolaget ChemoTech har utvecklat en patenterad teknologiplattform som gör det möjligt för cancerpatienter som tidigare saknat verksamma behandlingsalternativ att få tillgång till en innovativ behandlingsform.

ChemoTech har utvecklat Tumörspecifik Elektroporation, TSE, en kraftfull teknologi som kan tillämpas på många olika typer av cancerpatienter och tumörer. En av tillämpningarna är IQwave, som kraftigt ökar den lokala effekten av cellgiftsbehandling.

− Med TSE utsätts tumören för elektriska impulser så att cellerna öppnar upp sig och därmed blir mottagliga för cytostatikabehandling. Den ökade behandlingseffekten riktas mot och avgränsas till tumörområdet och skonar därigenom kroppen i övrigt. Behandlingen kan egentligen användas på de flesta solida tumör men används oftast för hud, bröst- och huvud- och halscancer, säger Göran Hellers, specialistläkare i kirurgi och tidigare chef för kirurgkliniken vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Han är även en av ChemoTechs grundare.

Göran Hellers

Göran Hellers

Medgrundare av ChemoTech samt specialistläkare i kirurgi & tidigare chef för kirurgkliniken vid Karolinska sjukhuset Huddinge

Foto: ChemoTech

CE-märkning öppnar upp nya möjligheter för TSE-teknologin

Med TSE-teknologin sker en automatisk anpassning till varje tumör i relation till det elektriska motståndet i vävnaden innan man genererar elektriska impulser. Detta är ett nytt tillvägagångssätt för att individanpassa behandlingen. En av fördelarna med att öppna upp cellen med hjälp av TSE-teknologi är, enligt Göran Hellers, att man då kan åstadkomma en biologisk process snarare än en kemisk celldöd. Det kan i vissa fall generera ett ökat biologiskt T-cellssvar.

Under våren 2021 säkrade ChemoTech CE-märkningen av IQwave och TSE-plattformen. CE-märkningen utgör en viktig milstolpe i bolagets historia och utgör startpunkten för fortsatt utveckling. Nu fortgår bland annat arbetet med att bedriva kliniska studier samt att upprätta samarbeten med ledande onkologer inom bolagets etablerade indikationsområde samt inom pankreascancer, som är ett nytt indikationsområde för ChemoTech.

Kan vara effektfullt även vid sarkombehandling

− TSE-plattformen möjliggör förbättrad behandlingseffekt, ökad överlevnadsgrad och förlängd livslängd hos cancerpatienter. Indikationer från kliniska studier tyder även på att TSE kan tillämpas och ha effekt även på sarkom, som många gånger är immuna mot traditionell cancerbehandling. Det ger ett nytt hopp till den kategorin patienter, säger Göran Hellers.

Han är övertygad om att den traditionella typen av elektroporation på sikt kommer att fasas ut till förmån för den nya generationens mer effektiva behandling.


− Det finns klara fördelar för alla typer av cancerpatienter när man kan behandla med en individanpassad voltstyrka, säger Göran Hellers.

Next article