Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Ökad risk för sepsis vid cancerbehandling
Sponsrad

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Cirka 50 000 personer drabbas varje år av sepsis i Sverige. Av dessa dör närmare 20 procent.

När du drabbas av en infektion går ditt immunförsvar igång och arbetar för att få bort infektionen. Men ibland kan immunförsvaret överreagera, eller om man har ett försämrat immunförsvar reagera fel på annat vis, vilket kan leda till skador på kroppens organ.

Av alla som drabbas av sepsis så har cirka 20 procent en bakomliggande cancersjukdom och cancerpatienter är en av de riskgrupper som ska vara extra vaksamma på sepsis, förklarar Adam Linder, överläkare vid infektionskliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

När du genomgår en cancerbehandling är du mer mottaglig för infektioner, och detta i sin tur ökar risken för sepsis. Hur stor risken är varierar beroende på vilken cancersjukdom du drabbats av och vilken typ av behandling du får. Men det är alltid klokt att vara extra vaksam.

Adam Linder

Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser. Sepsisfonden, som grundades av Adam Linder och Ulrika Knutsson, arbetar bland annat med att öka kunskapen hos allmänheten.

– Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant. Jag rekommenderar alla att gå in på sepsisfonden.se och skaffa sig mer kunskap om sepsis och dess symptom, det kan rädda liv, säger Ulrika Knutsson.

Next article