Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Prevention, tidig upptäckt och rehabilitering – alla delar behövs för att vi ska klara framtidens cancervård
Annons
cancerbehandling

Prevention, tidig upptäckt och rehabilitering – alla delar behövs för att vi ska klara framtidens cancervård

Foto: Shutterstock

Nätverket mot cancer har under de senaste åren lyft en rad frågor och förslag för att vi ska minska antalet cancerfall, hitta cancer som ändå uppstår i god tid. När du väl tagit dig igenom cancerbehandlingen ska du ha rätt till rehabilitering för ett bättre liv efter och med cancer. Vi vill nu lyfta alla dessa tre delar igen och säga – kampen är inte över, vi behöver göra mer!

När det gäller prevention så behöver vi satsa på information och ökad kunskap hos allmänheten om vad alla kan göra för att minska risken för framtida cancer. Här behöver olika samhällsaktörer samverka och ta beslut som stödjer preventivt arbete inom såväl hälso- och sjukvården som samhället i stort. Vi har under flera års tid arbetat med frågor som rör tobak och kämpat för ett tobaksfritt samhälle. Vi har också satsat på Solskolan för att förebygga hudcancer. Detta arbete är inte på något sätt klart, så vi behöver bli fler som lyfter vikten av preventiva insatser framöver.

Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer

Margareta Haag

Ordförande, Nätverket mot cancer.

Foto: Privat

Tidig upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner aktivt ska arbeta för att cancer ska upptäckas i stadie ett. Det finns redan nu initiativ och arbetssätt som vi vet leder till tidig upptäckt, bland annat screening av tjock- och ändtarmscancer samt lungcancer. Dessa tydliga insatser behöver införas överallt för en jämlik möjlighet att hitta cancer oavsett var du bor.

Vi vill att alla regioner sätter upp målet att inom tre år hitta 75% av all cancer i stadie ett!

Margareta Haag

Cancervården har utvecklats, nya behandlingar, mediciner och arbetssätt har tillkommit och lett till att allt fler överlever en cancerdiagnos – det är fantastiskt! Det leder också till att allt fler lever med seneffekter av cancer eller behandling som kräver rehabilitering. Det finns idag inskrivet i vårdprogrammen att rehabilitering bör erbjudas, men det räcker inte. När nu fler överlever cancer måste vi också se till att det blir ett liv som kan levas – vi behöver satsa mer på rehabiliterande insatser!

Next article