Start » Cancerbehandling » Modernt upplägg möjliggör skräddarsydd behandling för cancerpatienter
Cancerbehandling

Modernt upplägg möjliggör skräddarsydd behandling för cancerpatienter

I en ny klinisk studie som snart öppnar på Akademiska sjukhuset i Uppsala ges fler patienter möjlighet att få precisionsmedicinsk behandling. Inom studien kommer patienter få behandling baserat på den genetiska uppsättningen i deras tumörceller.

Projektet MEGALiT initierades under 2017 utifrån två parallella initiativ från Uppsala och Lund och har sedan expanderat till ett större samarbete där bland annat Göteborg har anslutit. MEGALiT är idag en klinisk studie, ett samarbete mellan sjukvården, akademien och industrin, en möjlighet till lärande avseende implementering av precisionsmedicin i multicentermiljö och en gruppinsats av MEGALiTs studiegrupp.

Ny studie – brygga från diagnostik till klinisk tillämpning

MEGALiT är ett brett samarbete som drivs från Akademiska sjukhuset tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, läkemedelsindustrin och i nära dialog med Genomics Medicine Sweden.

– MEGALiT är bland annat en precisionsmedicinsk cancerstudie där vi använder genetisk analys som grund för behandlingsbeslut men har också ett flertal samarbeten med tillämpningar i den kliniska studien. Genom ett brett utvecklingsarbete tar vi bland annat fram generiska och effektiva arbetsflöden, verktyg och riktlinjer för precisionsbehandling som vi via andra samarbeten sammankopplar till precisionsdiagnostik för att tillsammans skapa goda förutsättningar för en implementering av precisionsmedicin i svensk vård. I studien samlar vi även fortlöpande in ett brett biomaterial som ligger till grund för fortsatt forskning, säger Peter Asplund Verksamhetschef, på Akademiska Sjukhuset, Blod och Tumörsjukdomar.

Det här är ett unikt samarbete där vi kunnat samla kompetens, erfarenhet och från flera olika aktörer inom både sjukvård, industri och akademi där vi kompletterar varandra och skapar breda och nyskapande lösningar för klinisk forskning, tillägger Hannah Karlsson, disputerad inom immunonkologi och projektledare för studien.

Förbättrad diagnostik och skräddarsydda behandlingar

– Vi använder prov från patientens specifika tumör och väljer det läkemedel som är målstyrt mot just de genetiska förändringar som finns i patientens tumörceller, berättar Peter Nygren.

Genom den snabba utvecklingen av DNA-sekvenseringsteknik som skett under 2000-talet kan man analysera tumörer på molekyl- och cellnivå.

– Detta har ökat förståelsen för tumörutveckling och tillväxt vilket möjliggör nya målinriktade behandlingar som hämmar tumörens tillväxt.

Behandlingar av tumörer kan då utgå från vilken molekylär profil den har i stället för var i kroppen tumören sitter.

Inledningsvis solida tumörer

Peter Nygren är professor, överläkare och tumörgruppsansvarig för gastrointestinal cancer på Akademiska sjukhuset och nationell koordinator för MEGALiT och han ser en mycket stor potential i att precisionsmedicin integreras i den kliniska verksamheten i Sverige.

– Vi har svårt sjuka patienter som idag inte har några beprövade behandlingar kvar. Att då kunna tillfråga patienten om att delta i en studie som MEGALiT öppnar nya möjligheter för dessa patienter. Studien möjliggör behandling av fler patienter, utöver de med den diagnos som läkemedlet blivit godkänt för, som har den genetiska profil som ett specifikt läkemedel är målstyrt mot, vilket är väldigt bra, konstaterar han.

En plan finns för expansion av studien till att utöka antalet läkemedel som finns att tillgå och även utöka antalet deltagande sjukhus.

Nästa artikel