Skip to main content
Start » Cancerbehandling » Vi vill bidra till en förbättrad lungcancervård
Sponsrad

Lungcancerföreningen vill skapa opinion och driva frågor som kan bidra till förbättrad lungcancervård och utvidgad forskning. Vårt påverkansarbete och våra fokusområden gäller frågor som tidig upptäckt, jämlik vård, kortare vårdkedjor och allas rätt till bästa dokumenterade behandling. Andra frågor som vi brinner för handlar om allas rätt till rehabilitering, god palliativ vård samt lungcancerprevention. Ju fler vi är desto bättre kan vi driva dessa frågor!

Vi ger stöd och gemenskap

Vi vet av erfarenhet att det finns behov av att få tala med en medmänniska. Lungcancerföreningen erbjuder därför en stödtelefon dit du som är patient eller närstående kan ringa och ställa frågor eller be om hjälp och stöd i olika situationer. Vi som svarar i stödtelefonen är alla antingen patienter eller närstående. Välkommen att ringa oss på telefon: 020 88 55 33.

Vi är aktiva på sociala medier med flera Facebookgrupper (slutna för patienter och närstående samt en öppen för alla som vill följa oss). Här kan du få stöd och dela erfarenheter med andra i samma situation. Du kan även följa oss på Instagram. Vi anordnar lokala träffar för både patienter och närstående. Lyssna gärna även på Lungcancerpodden – en podcast om lungcancer där samtal förs samtal kring olika aspekter av lungcancer i synnerhet, men också om livet i allmänhet, på ett lättillgängligt, personligt och inspirerande sätt. Vårt mål är att sprida kunskap, hopp och förhoppningsvis även glädje till våra lyssnare.

Bli medlem

Bli medlem idag och hjälp oss bygga gemenskap, dela erfarenheter och sprida kunskap om lungcancer. Ditt medlemskap bidrar också till att vi även i fortsättningen kan driva frågor och skapa opinion för en bättre lungcancervård och mer forskning. Våra kärnmedlemmar är patienter, deras närstående och efterlevande men vi välkomnar alla som på något sätt har ett engagemang runt lungcancer. 

Att bli medlem kostar 150:- / år och 250:- / år för familj.

Next article